Searched for:
(1 - 20 of 405)

Pages

image
De Jong, N.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
technical drawing 1924
document
De Jong, W. (author)
doctoral thesis 1928
image
De Jong, J.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
technical drawing 1933
document
De Jong, J.R. (author)
doctoral thesis 1951
document
De Jong, J. (author)
doctoral thesis 1952
document
Bodlaender, W.B.A. (author), De Jong, W.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1952
document
De Jong, H.C.J. (author)
doctoral thesis 1953
document
De Jong, F.J.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
De Jong, D. (author)
public lecture 1961
document
De Jong, J.A.H. (author)
master thesis 1965
document
De Jong, H. (author)
Verslag van de stormvloed van 30 november 1965.
report 1965
document
De Jong, H. (author)
Verslag van de stormvloed van 10 december 1965.
report 1965
document
De Jong, E.J. (author)
public lecture 1966
document
De Jong, B.J. (author)
Het afsluiten van een getijgebied geeft bij het voortschrijden der bouw problemen van vloeistofmechanische aard. De opening in de afsluitdam, waardoor het getij kan toetreden wordt steeds kleiner. Als gevolg daarvan blijft het getij het af te sluiten gebied meer en meer achter op het buitengetij. Hierdoor nemen de snelheden en daarmee de...
master thesis 1967
document
De Jong, W.A. (author)
public lecture 1967
document
De Jong, J. (author)
master thesis 1970
document
De Jong, J. (author)
doctoral thesis 1970
document
De Jong, R.J. (author)
Test on a protoype dike and in a laboratory on full scale erosion tests with permanent flow, up to 350 l/s; velocities up to 6 m/s. Detailed erosion data.
report 1970
document
De Jong, R.J. (author)
Hot Haterloopkundig Laboratorium heeft een aantal kleimonsters met grasbegroeiing, in opdracht von Rijkwaterstaat Directie Bovenrivieren beproefd op erosiebestendigheid. Daartoe werd de opstelling als aangegeven in figuur 1 gebruikt. De meetsectie staatt op bouwtekeningen. De monsters werden aangevoerd in bakken gelijkend op die getekend in...
report 1970
document
De Jong, B. (author)
doctoral thesis 1970
Searched for:
(1 - 20 of 405)

Pages