Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Van Dijk, P.M. (author), Van Boxel, J.H. (author), Arens, S.M. (author)
In dit rapport wordt ingegaan op de modellering van sedimenttransport door de wind op het strand en in de zeereep. Het doel is te komen tot een model waarmee effect en van beheersmaatregelen op de morfologie van de zeereep kunnen worden voorspeld, ten einde het zeereepbeheer te optimaliseren. Dit rapport beschrijft (a) versie 0.0 van het SAFE...
report 1995
document
Van Dijk, P. (author)
In dit rapport wordt ingegaan op drie deelonderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het TAWC-project 'Fysische modellering zeereepontwikkeling'. Doel van dit project is de ontwikkeling van een model waarmee effecten van beheersmaatregelen op de morfologische ontwikkeling van de zeereep kunnen worden voorspeld, teneinde het zeereepbeheer...
report 1996