Searched for:
(1 - 20 of 5,922)

Pages

document
Beyerinck, J.A. (author), Boogaard, J.F. (author), Cappelle, H. (author), Egeling, L.J. (author), Van Hasselt, A.W.M. (author), Jäger, J.G. (author), Levoir, L.C. (author), Staring, W.C.H. (author)
report 1868
document
De Leeuw, J.K.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1929
document
Verhagen, H.J. (author)
Foto's van de fabricage van de stuwschuiven van de stuw bij Lith in 1935
report 1935
document
Verhagen, H.J. (author)
Foto's van de aanleg van de dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) 3. Linkerhelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 4. Rechtehelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 5. Overzicht dijkval Willem Annaolder. 30 Dec. 1936 6. Kleikisting binnendijks aangebacht. 14/15 Dec. 1936 7. Voorbereiding voor het maaken van...
report 1936
document
Verhagen, H.J. (author)
Foto’s van het sluiscomplex tijdens het inhangen van de stuwen, een foto van de motor voor het heffen van de stuw en een gezelschap in de omgeving van de sluis.
report 1936
document
Verhagen, H.J. (author)
Serie foto’s van de KLM tijdens de aanleg van het sluis- en stuwcomplex en de bijbehorende bochtafsnijdingen in de Maas. Detailopnamen van de de stuw. De stuw is aangelegd in de periode 1932-1936.
report 1936
document
Verhagen, H.J. (author)
Fotorapportage van de aanleg stuw- en sluizencomplex te Lith. Laatste fase van de bouw van het betonwerk, bodembescherming en de bewegingswerken: De stuw is aangelegd in de periode 1932-1936 Gedeeltelijk als werkverschaffingsproject. 3. Noordelijk landhoofd 4. Aansluiting van zinkstuk aan stortebed 5. Ontgraving bouwput 8-10-‘32 6. Ontgraving...
report 1936
document
Knip, K.M. (author)
Document(en) uit de collectie Procestechnologie
report 1942
document
Wittenberg, H. (author), Spies, G.J. (author)
report 1947
document
Wittenberg, H. (author), Spies, G.J. (author)
report 1947
document
Wittenberg, H. (author), Spies, G.J. (author)
report 1947
document
Aangeboden aan Prof. Dr. Ir. C.B. Biezeno door De Delftsche Studentenraad - De Delftsche Studenten Contactgroep.
report 1947
document
Jacobs, E.J.G. (author)
Documen(en) uit de collectie Procestechnologie
report 1947
document
Janssen, H.J.J. (author)
Document(en) uit de collectie Procestechnologie
report 1947
document
Langhout, J. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1947
document
Van Gunst, C.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1947
document
Hak, D.P.A. (author)
Document(en) uit de collectie Procestechnologie
report 1947
document
Lako, J. (author)
Document(en) uit de collectie Procestechnologie
report 1947
document
Visser, W. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1947
document
Loggers, G. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1947
Searched for:
(1 - 20 of 5,922)

Pages