Searched for:
(1 - 20 of 92)

Pages

document
van Veen, J. (author)
Heruitgave uit 1993 door RIKZ van de oorspronkelijke nota van Johan van Veen. Analyse van morfologische studies, analyse van de Kreekrakwerken.
report 1945
document
Saeijs, H. (author), Klomp, R. (author)
Onderzoek naar effecten van de aanleg van het Baalhoekkanaal om de ecologie van de Westerschelde
report 1972
document
Veeningen, C. (author)
report 1975
document
De Looff, D. (author)
Reeds jarenlang vormt het Nauw van Bath in het bovenstroomse deel van de Westerschelde een der moeilijkst te bevaren geulgedeelten van de scheepvaartweg van en naar Antwerpen. Als gevolg van het verrichten van omvangrijke baggerwerken langs de noordoostelijke rand van de Plaat van Saaftinge (bijlage 1) heeft de in scheepvaartkringen beruchte...
report 1976
document
Salomons, W. (author), Kerdijk, H.N. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1981
document
Wiersma, A.K. (author)
report 1984
document
De Looff, D. (author)
Na een aanvankelijke berekende aanzanding van het rivierbekken van de Westerschelde door "natuurlijk effekt", van 2.10^6 m3 per jaar over de periode 1955 - 1971/72, werd naderhand bij inhoudsberekeningen over het tijdvak 1971/72 - 1980 een ontzanding van gemiddeld 0,6.10^6 m3 per jaar vastgesteld. In samenhang met een netto afvoer door baggeren...
report 1986
document
Manni, R.J. (author)
De slibtoestand in de Westerschelde krijgt een toenemende aandacht. Men is geinteresseerd in de bodemsamenstelling en het sedimentatiegedrag in het bekken en in de aanliggende havens. Een belangrijk aspect dat samenhangt met de slibtoestand is de vervuiling van de Westerscheldebodem. Vervuilende stoffen hechten zich aan slib. Het slib dat uit de...
report 1986
document
Boere, P.W. (author)
De grootte van de slibtransporten zijn noodzakelijke invoergegevens voor de koolstofbalans voor de Oosterschelde • Bij de bepaling van deze slibtransporten ontstonden onduidelijkheden over de grootte van de valsnelheid van slib. De valsnelheid is een zeer belangrijke parameter in de slibtransportbepaling. De horizontale slibtransporten in een...
report 1987
document
Van den Berg, J.H. (author)
Er zijn betrekkelijk weinig literatuurgegevens over het sedimenttransport onder omstandigheden van een fijnzandige bodem, een waterdiepte van minder dan 5 m en een stroomsnelheid groter dan mis. In deze nota worden, als aanvulling op onderzoek door het WL in dit bereik, gegevens gepresenteerd van bij genoemde omstandigheden gemeten transporten...
report 1987
document
De Jong, H. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
In deze notitie wordt een literatuurbestand gepresenteerd, dat is samengesteld in het kader van het deelproject SAWES-transport. Laatst genoemde houdt zich bezig met de morfologie en fysica van de Westerschelde. Zoveel mogelijk referenties, die in dit kader van belang worden geacht, zijn in het gepresenteerde bestand opgenomen. Van alle vermelde...
report 1988
document
Ouboter, M.R.L. (author), Gils, J.A.G. van (author)
report 1988
document
Kerdijk, H.N. (author), Sipkema, W. (author), Arkema, P. (author), Smedes, F. (author), Jong, A. de (author)
report 1990
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Randvoorwaarden Boortunnel zijn de eisen, voorschriften, regelingen, normen en dergelijke opgenomen voor het project Westerschelde Oeververbinding (WOV). Alle gehanteerde eisen gelden voor zowel het maken van het integraal basis- en detailontwerp als de bouw. In die gevallen waar speciale eisen aan de uitvoering worden gesteld, zijn...
report 1992
document
Boderie, P.M.A. (author), Ouboter, M.R.L. (author)
report 1993
document
Karssen, B. (author)
report 1995
document
Wang, Z.B. (author), Duel, H. (author), Glas, P.C.G. (author)
report 1995
document
Roelfzema, A. (author)
report 1996
document
Spaan, G.B.H. (author)
report 1997
document
Walhout, T. (author)
Voor dijken met een voorland van zand kunnen berekeningen worden gedaan naar het ontstaan van ontgrondingskuilen met het model DUROSTA. Naarmate het erosie- en sedimentatiegedrag van het bodemmateriaal van het voorland afwijkt van dat van zand, wordt de betrouwbaarheid van de berekeningen minder. Uit de berekeningen die in het kader van dit...
report 1997
Searched for:
(1 - 20 of 92)

Pages