Searched for: +
(1 - 20 of 378)

Pages

document
van Veen, J. (author)
Heruitgave uit 1993 door RIKZ van de oorspronkelijke nota van Johan van Veen. Analyse van morfologische studies, analyse van de Kreekrakwerken.
report 1945
document
Anonymus, A. (author)
De afsluiting van grote stroomgaten kan in prinoipe volgens twee geheel verschillende methoden worden uitgevoerd. De werkwijzen zijn als volgt te karakteriseren: a) slluiting door middel van doorlaatcaissons b) de geleidelijke sluiting. De concept-bijdrage V.4 over de afsluittechniek voor het eindrapport van de Deltacommissie (AC nr.2560) noemt...
report 1960
document
Bakker, A.C. (author)
Analyse van de gegevens van de golfpalen OSII, OSIII, OSIV en BGI over de periode 1957-1962. Relatie tussen Hs, windrichting, windsnelheid, windduur, strijklengte, stroomsnelheid en waterdiepte.
report 1962
document
Allersma, E. (author)
report 1968
document
Anonymous, A. (author)
BITUMARIN's geschiedenis is nauw verbonden aan de geschiedenis van het Deltaplan. De oprichting van BITUMARIN stond in het teken van de praktische toepassing van een methode om asfaltmastiek onder water aan te brengen als bodemverdediging. De eerste proefnemingen met deze methode vonden reeds in 1956 plaats. Bij de uitvoering van het Deltaplan...
report
document
Oorschot, J.H. van (author)
report 1970
document
Batterink, L. (author), Verhage, D.C. (author)
De aanleiding om naast het hoofdonderwerp "de afsluiting van de Oosterschelde" ook een deelonderwerp te maken is, dat de afsluiting van een grote zeearm als de Oosterschelde niet tot stand kan worden gebracht voor dat men goed inzicht heeft in de hydraulische aspecten van de afsluiting. Er is alleen een eenvoudige kombergingsberekening van het...
master thesis 1970
document
Warnaar, H.S. (author)
report 1971
document
Adihardjo, R. (author)
In het kader van het onderzoek naar de stabiliteit van blokkendammen werd bij een bespreking op 7 juni 1971 door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar: 1. het verband tussen de horizontale verplaatsing van vallende blokken en de horizontale stroomsnelheid, door middel van proeven met...
report 1971
document
Biezelveld, N. (author), Ferguson, H.A. (author), van der Tuin, H. (author)
Vergelijking kabelbaansluiting en caissonsluiting op grond van uitvoeringsargumenten. Bevat ook nota over de totale afweging, dus inclusief de waterloopkundige argumenten.
report 1971
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1971
document
Geluk, J.L. (author)
Het rapport bevat getijdeberekeningen over de afsluiting van het Veerse Gat zonder zandkreekdam.
master thesis 1972
document
Wevers, A.A.M. (author)
report 1972
document
report 1972
document
Boogaard, A. (author)
report 1972
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Schukking, W.H.P. (author)
report 1973
document
Groen, P. van (author)
report 1973
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1973
document
Moret, G.E. (author)
report 1973
Searched for: +
(1 - 20 of 378)

Pages