Searched for:
(1 - 18 of 18)
document
De Rijke, W.G. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een zanddam als alternatief op de voorgestelde groene dijk. Uitgaande van het te verwachten zandverlies als gevolg van dwars-en langstransport tijdens superstormvlced en lagere stormvloeden worden de afmetingen van het zandlichaam vastgesteld, waarna een kostenvergelijking van...
master thesis 1983
document
De Rijke, W.G. (author)
Het doel van de beschouwingen in dit rapport is het vastleggen van de natuurrandvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een zanddam ter plaatse van het Friese Wad, op een zodanige wijze, dat een probabilistische benadering mcgelijk is. Getracht is, de relevante invloeden op een probabilistische wijze tebeschrijven. Helaas was het in veel...
master thesis 1983
document
Van Tilburg, J.P.J. (author), De Rijke, J.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1984
document
De Rijke, W.G. (author)
Aan de Zuidwest kust van Walcher en bevindt zich op diverse locaties een duinenrij met steile vooroever. Toepassing van de Leidraad Duinafslag voor de beoordeling van de veiligheid tegen doorbraak onder superstorm omstandigheden is niet goed mogelijk. Daarom zijn voor een drietal maatgevende raaien tijdsafhankelijke duinafslag berekeningen m.b.v...
report 1986
document
Burger, A.M. (author), Eversdijk, P.J. (author), De Vrieze, C.G. (author), Hendriksma, A.M. (author), De Rijke, W. (author)
CUR; Proefproject: Open colloidaal beton a/s dijkbekleding; PT civiele techniek, april 1990. Burger, A.M., Eversdijk, P.J. en Hendriksma, A.M.; Open cementbeton toegepast a/s bekleding voor dijken; Zeewering Breskens, proefproject voor colloidaal beton; Land + Water, mei 1990. Burger, A.M., Eversdijk, P.J. en Hendriksma, A.M.; Colloidaal beton...
report 1991
document
De Rijke, W. (author)
Dit grootschalig modelonderzoek vormt de verificatie van een rekenmodel, dat ontwikkeld is door Grondmechanica Delft in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het rekenmodel voorspelt de lengte van de pipe onder een waterkerende constructie als functie van het verval over de constructie en een aantal specifieke grondeigenschappen. In dit verslag...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author), De Rijke, W.G. (author)
In het kader van het meerjarig onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is in dit verslag een veiligheidsfilosofie uitgewerkt. Constructies met een zetting op een granulair filter, die bovendien bij extreme golfbelasting falen door het uitlichten van een steen uit de toplaag, worden hier voornamelijk beschouwd. Er...
report 1991
document
De Rijke, W.G. (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author)
In het kader van het in de afgelopen jaren uitgevoerde steenzettingen onderzoek is voornamelijk kennis ontwikkeld over de stabiliteit van zettingen op een granulair filter. In dit rapport wordt verslag gedaan van een ori├źnterende bureaustudie naar de mogelijkheden voor de toepassing van de steenzettingenkennis op andere veel voorkomende typen...
report 1992
document
De Rijke, W.G. (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author), Philipse, L.A. (author)
In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies. Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras, alsmede de aansluitingen naar de teen en de berm van een dijk en aansluitingen aan kunstwerken....
report 1992
document
De Rijke, W.G. (author), Houben, R.J. (author), Teunissen, P.A.A. (author)
Begeleidende notitie bij KEMA rapport 22362-NUC-92-4111 De Noordersluis te IJmuiden is voor schepen boven een bepaald tonnage de enige toegang tot Amsterdam. De regio vindt dit een kwetsbare situatie. Deze kwetsbaarheid, maar vooral de economische ontwikkelingen en de ontwikkeling in de afmetingen van de zeevaart zijn voor de regio redenen aan...
report 1993
document
Anker, W. (author), Berends, R.J. (author), Keereweer, W.J. (author), De Rijke, A. (author)
report 1997
document
De Graauw, J. (author), Steenbakker, M.J. (author), De Rijke, A. (author), Olujic, Z. (author), Jansens, P.J. (author)
The invention is directed to a heat integrated distillation column comprising a cylindrical shell having an upper and a lower end and at least one first inner volume and at least one second inner volume in the shell, said volumes reaching from said upper end to said lower end, and being in heat exchanging contact with each other through a wall...
patent 2003
document
Algera, A. (author), Burger, B. (author), Hartog, W.M. (author), De Rijke, Q.C. (author)
The city of Mar del Plata is situated some 400 km South of Buenos Aires, the capital of Argentina. The city has two main incomes, namely industry and tourism. In summer, beaches of this Atlantic Ocean faced destination are packed with typical Argentine beach tents, which can be rented, and people from all over Argentina come to Mar del Plata....
student report 2004
document
De Rijke, A. (author)
doctoral thesis 2007
document
De Rijke, Q.C. (author)
Behind the tunnel boring machine (TBM) the rings form a tunnel lining that is embedded in grout and soil. The TBM exerts a normal force, a bending moment and a shear force on the lining. The tunnel rings behind the TBM experience a load through the grout, ground and ground water, but the ground also acts as a support medium. A ring that has just...
report 2009
document
De Rijke, Q.C. (author)
Behind the tunnel boring machine (TBM) the rings form a tunnel lining that is embedded in grout and soil. The TBM exerts a normal force, a bending moment and a shear force on the lining. The tunnel rings behind the TBM experience a load through the grout, ground and ground water, but the ground also acts as a support medium. A ring that has just...
report 2009
document
De Rijke, L.G.J. (author)
In this report you can read about the development of a luxury watch brand. The development of a luxury brand is different than that of a normal brand. A luxury brand has to deal with difficulties between ubiquity and exclusivity in fields of branding, marketing and product development. Whithin the luxury segment different types of brands and...
master thesis 2015
document
De Rijke, S.L. (author)
Dynamic analysis of the stinger hang-off system cable forces using ship motion data of Audacia. Already for some time the desire exists to acquire insight into the phenomenon of stinger uplift. This is the situation where external forces and motions acting on the ship, stinger cause the hang-off cables to have no or barely any cable tension....
master thesis 2015
Searched for:
(1 - 18 of 18)