Searched for: +
(1 - 20 of 85)

Pages

document
Christoph, M. (author), Cleij, D (author), Ahlström, H (author), Bakker, B. (author), Beggiato, M. (author), Borowsky, A. (author), van Egmond, R. (author), van Grondelle, E.D. (author), de Ridder, H. (author)
report 2019
document
Bakker, C.A. (author), Schuit, C.S.C. (author)
The aim of this study is to provide recommendations on the opportunities available to consumers, private sector and especially governments, of developed and developing economies, to address product lifetime extension. Seven products representing different lifetime expectancies by consumers for their optimal replacement moments and actual...
report 2017
document
Bakker, C.A. (author), van Dam, S.S. (author), de Pauw, I.C. (author), van der Grinten, B. (author), Asif, Farazee (author)
By combining the lessons learned from the four ResCoM industrial cases, a generic methodology was developed for other companies that want to engage in the development of multiple-lifecycle products. This report describes a stepwise approach for developing such products. The approach includes a suite of design tools as well as a practical case...
report 2017
document
Alewijn, N. (author), Bakker, L. (author), Geerts, S. (author), Mellas, Z. (author), Middelveld, C. (author), Schaafsma, B. (author), Simkens, B. (author), Van der Van der Velde, S. (author)
report 2014
document
Bakker, F. (author), Van Stee, K. (author)
Het doel van deze ontwerprichtlijn is om de ontwerper handvaten te geven voor het ontwerp van geotextielen als onderdeel van het filter in dijk- en oeververdedigende constructies. Hierdoor wordt een ontwerp gemaakt met betrekking tot de desbetreffende projectcondities waardoor schades worden voorkomen. Het ontwerpen van het geotextiel is...
report 2012
document
Steendam, G.J. (author), Hoffmans, G. (author), Bakker, J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Frissel, J. (author), Paulissen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
Overview of overtopping with focus on river dikes. Realtin with sod density.
report 2012
document
Bakker, I.C. (author), Vink, P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), de Boon, J. (author)
In een reële werksituatie binnen de overheid is een test uitgevoerd om vast te stellen of de kleuren rood en blauw effect hebben op het welzijn, de sociale cohesie en de productiviteit tijdens vergaderingen. Werknemers hebben als testpersonen hun reguliere vergaderingen gehouden verdeeld over een drietal testruimtes: twee vergaderruimtes met...
report 2011
document
Beverwijk, A. (author), Bakker, M. (author)
report 2011
document
Bakker, R.R. (author)
The island of Timor, SE Asia is the result of Arc-continent collision of the Banda Arc with the Australian Continental margin. Shortening of the Australian plate strata leads to thickening of the crust. Assuming isostasy, this should cause uplift. We hypothesize that the uplift of Timor can be explained by the built-up of a fold-and-thrust belt....
report 2010
document
Klaver, G.T. (author), Joziasse, J. (author), Bakker, I. (author)
In this paper, the influence of impoundments (sluices, weirs, etc.) and stream components (tributaries, river branches, associated canals) on the metal content in water and suspended particulate matter (SPM) in the Dutch part of the River Meuse is assessed using the decrease in the cadmium content of the particulate and dissolved phase during...
report 2009
document
Bakker, H.L. (author), Bredeveld, J. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) wordt in opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat door Deltares uitgevoerd. Het bestaat uit een aantal inhoudelijk gerichte projecten, die zich richten op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vijfjaarlijks toetsen van de primaire waterkeringen. Door kennisleemtes in te...
report 2009
document
de Lange, Ger (author), van der Velden, WHJ (author), Kopinga, J (author), Hanssen, R.F. (author), Marinkovic, P (author), Buma, J.T. (author), Goorden, N (author), Bakker, MAJ (author)
report 2009
document
Bakker, I.J.I. (author), Klaver, G.T. (author), Jansen, S. (author), Joziasse, J. (author), Van der Meulen, E.S. (author)
Transport van verontreinigingen gebonden aan slib kan een belangrijk deel uitmaken van het totale transport van deze stoffen. Het kan hierbij gaan om grote hoeveelheden die bovendien grensoverschrijdend verplaatst kunnen worden, en grote ecologische effecten teweeg kunnen brengen. Voor een goede inschatting van (ecologische) effecten en van de...
report 2008
document
Bakker, I.J.I. (author), Klaver, G.T. (author), Jansen, S. (author), Joziasse, J. (author)
Transport van verontreinigingen via slibdeeltjes (vooral via gesuspendeerd materiaal, daarnaast ook via ‘bedload’) kan een belangrijk aandeel vormen in het totale transport van deze stoffen. Het kan hierbij gaan om grote hoeveelheden die bovendien grensoverschrijdend verplaatst worden, en grote ecologische effecten teweeg kunnen brengen. Voor...
report 2008
document
Peñailillo Burgos, R. (author), Passier, H. (author), Bakker, I. (author), Delsman, J. (author), Van Vliet, M. (author)
Sediments play an important role in water resources management. In the past, hazardous contaminants from municipal and industrial wastewater effluents and from agriculture were discharged in large quantities into the water bodies and accumulated within the bottom sediments. Today, relatively unpolluted recent sediment surface layers cover older...
report 2007
document
Bakker, I. (author)
Since the Industrial Revolution, mankind has disturbed the natural functioning of river floodplains by a high input of contaminants in the environment. Riverine suspended matter is the most important source for elevated levels of contaminants in floodplain areas. Previous research mainly focused on processes affecting the distribution of...
report 2007
document
Bakker, M. (author)
Morphological development was researched along five meanders in the Allier river, France. This includes large scale development of meander form and direction and guiding factors and processes. On a smaller scale channel processes that form morphology, including bars and (secondary) channels. Five meanders in the Allier river, France,...
report 2005
document
Åkerman, J. (author), Klamer, H. (author), Schipper, C.A. (author), Bakker, J. (author), Bellert, B. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author)
Om de toestand van watersystemen te kunnen beschrijven en zo nodig maatregelen te kunnen nemen, is inzicht nodig in concentraties van prioritaire stoffen. Op de prioritaire stoffenlijst van de OSPAR en de Europese Kaderrichtlijn Water staan echter stoffen waarvan niet of slechts ten dele bekend is of ze een mogelijk probleem vormen in de...
report 2004
document
Joziasse, J. (author), Klaver, G. (author), Bakker, I. (author)
On June 19/20, 2007 a visit was paid to a suspended particulate matter (SPM) sampling and monitoring site in the Ourthe river (Liège region), between the confluence with the Vesdre river and the mouth of the Ourthe in the Meuse river. The next day, a workshop was organised in which backgrounds, methods and procedures for SPM sampling and...
report 2004
document
Klamer, H.J.C. (author), Jorritsma, J. (author), Van Vliet, L. (author), Smedes, F. (author), Bakker, J.F. (author)
Uit onderzoek naar de consequenties van een herziening van de normering voor zoute baggerspecie, het invoeren van de Chemie-Toxiciteit-Toets (CCT), is naar voren gekomen dat extracten van baggerspecie uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl activiteit laten zien in een biologische test voor dioxine-achtige toxiciteit (DR-CALUX). Onderzocht is welke...
report 2004
Searched for: +
(1 - 20 of 85)

Pages