Collection: heritage
(1 - 20 of 100)

Pages

document
Huisjes, Mariette (author)
Universiteit in beweging is een journalistiek verslag van een zoektocht naar het wat, hoe en waarom van bestuurlijke veranderingen aan de Technische Universiteit Delft tussen 1993 en 2001. Zoals alle universiteiten is ook de TUD voortdurend ‘in beweging’, maar toch springt dit deel van haar geschiedenis eruit. Een wetsherziening in 1997...
book 2017
document
Ir. N.W. (Niek) Graafland [1950] studeerde wiskunde aan de TU Delft, werkte als statisticus voor de Food and Agriculture Organization van de VN en keerde halverwege de jaren ’80 terug naar de TU als senior beleidsmedewerker bij de Dienst Onderwijs en Onderzoek. Tot 1995 richtte hij zich vooral op bekostigingsvraagstukken. Na de reorganisatie van...
report 2016
document
Ir. M.E. (Marike) van Lier Lels (1959) studeerde rederijkunde in Delft en werkte bij grote bedrijven zoals Nedlloyd, Van Gend & Loos (algemeen directeur) en de Schiphol Group (chief operating officer). In 1998 werd ze uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar. Sinds 2005 combineert Van Lier Lels diverse commissariaten en adviesfuncties, onder meer...
report 2016
document
Drs. M. (Magda) Veenendaal (1956) studeerde andragologie aan de Universiteit Utrecht en werkte als senior remuneration manager bij Unilever in Londen toen zij in februari 1995 overstapte naar het college van bestuur van de TUD. Zij volgde Janneke Kromhout op, die het college na een conflict met de bestuursvoorzitter had verlaten. In september...
report 2016
document
Dr.ir. F.E.H.M. (Frido) Smulders (1955) kwam in 1993 in dienst bij de TUD als part time universitair docent product innovatie management. Daarnaast had hij zijn eigen goed lopende consultancybureau. In 2000 koos hij full time voor de wetenschap en begon hij zijn promotieonderzoek, dat hij begin 2006 afrondde. Smulders was van 1999 tot 2007...
report 2016
document
Aad Beeloo begon in 1968 als zestienjarige leerling in de bedrijfsschool van de TUD. Veel werkervaring en een aantal vervolgopleidingen later kreeg hij als 32-jarige een leidinggevende functie op de draaierij, onderdeel van de Centrale Werkplaats van de TU. Uiteindelijk werd hij hoofd bedrijfsbureau van de Centrale Werkplaats. Na de MOD kreeg...
report 2016
document
A. (Adri) Sloot (1950?) kwam in 1974 via een uitzendbureau terecht bij de TUD als secretaresse van de Personeelsraad, een informele vertegenwoordiging van het niet-wetenschappelijk personeel die gevraagd en ongevraagd advies uitbracht aan het CvB. Zij werkte vervolgens 41 jaar bij de TU. Ze was onder meer secretaris van de universitaire lijst...
report 2016
document
E. (Esther) Hoeve MSc (1974) studeerde technische natuurkunde in Delft. In 1994 trad ze als tweedejaarsstudent toe tot de Faculteitsraad van de Technische Natuurkunde.In het studiejaar 1996-1997 was ze lijsttrekker van ORAS in de Universiteitsraad. Dit was tevens het laatste jaar dat de U-Raad bestond. In september 1997 werd de raad vervangen...
report 2016
document
Ir. J. (Joris) Kleinveld BSc (1975?) studeerde scheikundige technologie aan de TUD. In het studiejaar 1996/1997 was hij lid van de faculteitsraad van Technische Natuurwetenschappen namens de studievereniging van Chemische Technologie. Het jaar daarop was hij student-lid van het faculteitsbestuur. Door de invoering van de MUB raakte hij die...
report 2016
document
Drs. J.M. (Hans) Bronneman (1946) werd opgeleid als politicoloog en begon zijn carrière bij het Instituut voor Onderzoek van de Overheidsuitgaven. Daarna werkte hij achtereenvolgens bij de Dienst Planning, Informatiesystemen en Allocatie van de Rijksuniversiteit Leiden, het Ministerie van Financiën en als plaatsvervangend directeur...
report 2016
document
Prof.dr.ir. A.J. (Guus) Berkhout (1940) werd opgeleid als geofysicus en werkte vanaf 1964 als onderzoeker in verschillende landen voor Shell. Vanaf 1976 werd hij benoemd tot hoogleraar akoestiek en al snel ook tot hoogleraar geofysica bij de TUD. In die rol richtte hij het succesvolle Delphi consortium op, waarin zijn onderzoeksgroep samenwerkte...
report 2016
document
Ir. H. (Hans) van Iperen (1939) begon in 1967 als promovendus in de wiskunde, maar maakte dat onderzoek niet af. In 1973 en 1974 was hij gekozen lid van het College van Bestuur. Met als hoofdtaak onderwijs leidde hij tot 1986 het vanuit de vakgroep Algemene Wiskunde voor de hele TUD gegeven propedeutisch onderwijs. In 1986 werd hij secretaris...
report 2016
document
Dr. H.F. (Harry) de Boer (1962) is bestuurskundige. Hij promoveerde in 2003 op een ‘empirisch-verklarende studie naar de doorwerking van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie’ aan de Universiteit Twente. In 2004-2005 voerde hij samen met anderen een evaluatie van de MUB uit. De Boer is sinds 25 jaar verbonden aan het Center for...
report 2016
document
Drs. P. (Paul) Althuis is sociaal geograaf. Hij kwam in 1981 in dienst van De TUD, bij het toenmalige Bureau Buitenland. Later werd dit het CICAT (Center for International Co-operation and Appropriate Technology) en Althuis klom op tot directeur. Sinds 2006 is hij directeur valorisatie bij de TUD. Zijn afdeling begeleidt complexe projecten op...
report 2016
document
Ir. J.E.J. (Joris) van Bergen [1942] studeerde technische natuurkunde in Delft, maar ontwikkelde zich tot een ervaren organisatiedeskundige en bestuurder. Zijn loopbaan omvat functies bij Philips, als systeemanalist en organisatie adviseur, directeur op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, gemeentesecretaris in Delft en als partner van...
report 2016
document
Prof.dr.ir. J.E. (Hans) Mooij [1941] werkte na zijn promotie als fysicus bij Shell, maar keerde na anderhalf jaar terug naar de TU. Van 1980 tot zijn pensioen in 2006 was hij hoogleraar theoretische en toegepaste natuurkunde, van 1996 tot 1997 was hij de laatste decaan van de faculteit technische natuurkunde voordat deze werd samengevoegd met...
report 2016
document
Ir. D.A. (Daan) Hoogwater (1944) studeerde in 1969 in Delft af in scheikundige technologie en trad direct daarna bij die afdeling van de TUD in dienst als promotieonderzoeker en docent. Hij werd gevraagd in het dagelijks bestuur van de vakgroep Organische Chemie, later in het afdelings (= faculteits)bestuur. Hoogwater werd gekozen in de...
report 2016
document
Prof.ir. K.F. (Karel) Wakker (1944) studeerde vliegtuigbouwkunde in Delft. Na zijn afstuderen bleef hij aan de universiteit verbonden. In 1985 werd hij benoemd tot hoogleraar ruimtevaarttechniek, in 1993 tot rector magnificus. Na afloop van zijn termijn van drie-en-een-half jaar trad hij af, om na een jaar opnieuw rector te worden als opvolger...
report 2016
document
Dr. N. (Nico) de Voogd [1939] studeerde geofysica in Utrecht en promoveerde in Delft in de exploratiegeofysica. Na een start in het bedrijfsleven werkte hij van 1971 tot 1981 bij de Afdeling der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning van de TUD. Zijn loopbaan daarna speelde zich af in de olie-exploratie, laatstelijk in Parijs voor Schlumberger. In...
report 2016
document
Prof.ir. K.Ch.A.M. (Karel) Luyben (1951) studeerde scheikundige technologie aan de TU Eindhoven. Hij werkte als onderzoeker aan de Landbouwuniversteit Wageningen en een jaar lang in het bedrijfsleven: bij Bayer in Duitsland en Cehave in Nederland. In 1983 kwam hij naar Delft als hoogleraar bioprocestechnologie. Van 1998 tot 2009 was Luyben...
report 2016
Collection: heritage
(1 - 20 of 100)

Pages