Searched for: author%3A%22Agema%2C+J.F.%22
(1 - 11 of 11)
document
Agema, J.F. (author)
Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema, naast de lezingen staan er twee interviews met prof. Agema in deze publicatie. De bijdragen van de overige sprekers zijn: Rijkswaterstaat: de (te) grote opdrachtgever in de GWW (Struik), De fundamenten onder het ontwerp (vd Meer), Buitenland en waterbouw (Zanetti),...
book 1999
document
Leemhuis-Stout, J.M. (author), Agema, J.F. (author), Pilarczyk, K.W. (author), Verheij, H.J. (author), De Quelerij, L. (author), Ebbens, E.H. (author), De Groot, M.B. (author), Stuip, J. (author), Vandenbossche, D. (author), Termaat, R.J. (author)
Bundel van artikelen over het gebruik van beton en betonblokken op dijken: Nederland is nooit af; State of the art, ontwikkelingen; Zetwerk van beton-elementen; Belasting en stabiliteit van bekledingen; funderingsgrondslag en filterconstructie bij oever- en dijkbekledingen; Teen- en overgangconstructies; Blokkenmatten; Betonnen plaatbekledingen;...
report 1986
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Küppers, J.A.G. (author), Tiemersma, J.J. (author), Ferguson, A. (author)
Dit rapport is een samenvatting van het GRIMAR-onderzoek dat door de vakgroepen Waterbouwkunde en Planologie, Ontwerpen en Organisatie van de faculteit der Civiele Techniek van de TU te Delft werd verricht in opdracht van de Researchvereniging Grindwinningsbedrijf.<br/>Het GRIMAR-onderzoek bevat een drietal studies:<br/>- Maas-Rijnverbinding:<br...
report 1986
document
Agema, J.F. (author), Ferguson, A. (author), Stuip, J. (author), Tiemersma, J.J. (author)
In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-analyse werd eerst een tracébepaling uitgevoerd....
book 1985
document
Van Dijk, W. (author), Agema, J.F. (author)
report 1985
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Vrijling, J.K. (author), Verkerk, H. (author), Estourgie, A.L.P. (author), Verbeek, G. (author), Struik, P. (author), Altink, H. (author), Wiggerts, H. (author)
Overzicht van waterbouwkundige innovaties, uitgegeven naar aanleiding van het emiritaat van prof. J.F. Agema. 1. Vrijling, J.K., Het totaal overziende; 2. Verkerk, H., Afsluiting Zuiderzee; 3. Agema, J.F., Dijkherstel oostelijk Zuid-Beveland; 4. Estourgie, A.L.P., Aanleg nieuwe havenmond Hoek van Holland; 5. Verbeek, G., Bijzonder materieel bij...
book 1984
document
Agema, J.F. (author)
Ontwerp en uitvoering van dijken en andere waterkeringen, belastingen, grenstoestanden, geo-hydrologische overwegingen, landschap, constructie onderdelen, uitvoering, voorbeeld.
lecture notes 1982
document
Agema, J.F. (author)
Lezing ten gehore van de kontaktgroep kust, ingegaan wordt op de vragen: hoe ziet dekust er uit, wat is er mee gebeurd, wat zijn de oorzaken van de huidige veranderingen, is het mogelijk op grond van de huidige ervaringen een prognose te maken.
report 1980
document
Agema, J.F. (author), Glerum, A. (author), Bijker, E.W. (author)
1. inleiding 2. kanalen 3. rivieren 4. schutsluizen en dergelijke 5. overige kunstwerken 6. oceanen en zeeën 7. totaaloverzicht
lecture notes 1980
document
Agema, J.F. (author)
public lecture 1980
document
Agema, J.F. (author)
In de mergelgroeven van Zuid-Limburg komen lagen voor die vnl. uit kiezel en kalksteen bestann. Door een breker worden de stenen grater dan 300 mm. uit deze lagen gebroken; daarna vindt uitzeving plaats over een zeef met een maaswijdte van 90 mm. Het materiaal dat overblijft wordt dan Silex 90-300 genoemd. Doel van deze nota is na te gaan in...
report 1976
Searched for: author%3A%22Agema%2C+J.F.%22
(1 - 11 of 11)