Searched for: author%3A%22Baarse%2C+G.%22
(1 - 13 of 13)
document
Walker, W.E. (author), Baarse, G. (author), Van Velzen, A. (author), Järvi, T. (author)
Work conducted within REORIENT, a Sixth Framework project for the European Commission (EC), is described. One objective of REORIENT was to explain the status of transformation of the European railway sector into a functionally integrated, liberalized, interoperable system. The status of interoperability within and between eleven countries in a...
journal article 2010
document
Stive, M.J.F. (author), Baarse, G. (author), Misdorp, R. (author)
conference paper 1997
document
Stive, M.J.F. (author), Baarse, G. (author), Misdorp, R. (author)
The theme of the present discussion is to consider coastal observation needs in the broader context of a sustainable, integrated management response to coastal change. Thus underlining the notion that observations are an element of a more comprehensive process. We will therefore first explore the process of ICZM, and find that deficits in...
conference paper 1996
document
Baarse, G. (author), Bucx, T.H.M. (author), Knoester, D. (author), Louisse, C.J. (author), Kuik, A.J. (author)
Vanuit een beschrijving van beleidsanalyse in algemene zin en de gebruikelijke terminologie en definiering ervan, wordt toegewerkt naar een specificatie van de voor de discussienota 'Kustverdediging na 1990' gehanteerde beleidsanalytische aanpak. Hierin wordt de doelstelling van de studie uitgewerkt, wordt de uitgangssituatie gespecificeerd en...
report 1990
document
Beaufort, G.A. (author), Baarse, G. (author), Pluym, M. (author), Roelse, P. (author), Peerbolte, E.B. (author)
In Technisch Rapport 11 (TR 11) wordt een overzicht gegeven van de strand- en duinsuppleties, welke ter compensatie van kusterosie zijn uitgevoerd. In 1988 is het "Handboek zandsuppleties" uitgegeven. Hierin is een schat van gegevens verzameld over het desbetreffende onderwerp. Dit rapport voorziet in een aanvulling op het handboek, met meer...
report 1989
document
Knoester, D. (author), Baarse, G. (author), Kuik, A.J. (author), Louisse, C.J. (author)
Het doel van de discussienota 'Kustverdediging na 1990' is het voorbereiden van beleidskeuzen met betrekking tot de landelijke aanpak van de kustverdediging. Een groot aantal afwegingen en keuzen speelt hierbij een rol. Het is noodzakelijk het gehele scala aan mogelijkheden te vertalen in een aantal goed gedefinieerde beleidsalternatieven. Deze...
report 1989
document
Baarse, G. (author), Linden, N.H. van der (author), Rover, M. de (author)
report 1987
document
Baarse, G. (author), Linden, N.H. van der (author), Rover, M. de (author)
report 1987
document
Baarse, G. (author), Linden, N.H. van der (author)
report 1986
document
Baarse, G. (author)
report 1985
document
Abrahamse, A.H. (author), Baarse, G. (author), Van Beek, E. (author)
This report describes a verification simulation of a model of the Eastern Scheldt. Boundary conditions for a simulation of flows and water levels on 11 January 1982 are obtained from gauging stations in the offshore area of the estuary by use of weighting functions obtained from simulations with other models of conditions of September 1975 in...
report 1982
document
Petruschell, R.L. (author), Repnau, T. (author), Baarse, G. (author)
This volume describes the methods developed and used to estimate the cost of sprinkling and the amount of water used. Chapter 2 describes the sprinkler system design models for the Buis and the Haspel systems. The Buis and Haspel system cost models are described in Chap. 3. Chapter 4 describes the daily sprinkler operations simulation model used...
report 1982
document
Baarse, G (author), Beek, E. van (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 1980
Searched for: author%3A%22Baarse%2C+G.%22
(1 - 13 of 13)