Searched for: author%3A%22Bakker%2C+J.%22
(1 - 10 of 10)
document
Steendam, G.J. (author), Hoffmans, G. (author), Bakker, J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Frissel, J. (author), Paulissen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
Overview of overtopping with focus on river dikes. Realtin with sod density.
report 2012
document
Åkerman, J. (author), Klamer, H. (author), Schipper, C.A. (author), Bakker, J. (author), Bellert, B. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author)
Om de toestand van watersystemen te kunnen beschrijven en zo nodig maatregelen te kunnen nemen, is inzicht nodig in concentraties van prioritaire stoffen. Op de prioritaire stoffenlijst van de OSPAR en de Europese Kaderrichtlijn Water staan echter stoffen waarvan niet of slechts ten dele bekend is of ze een mogelijk probleem vormen in de...
report 2004
document
De Jong, F. (author), Bakker, J. (author), Van Berkel, C. (author), Dahl, K. (author), Dankers, N. (author), Gatje, C. (author), Marencic, H. (author), Potel, P. (author)
Het rapport start met de nationale en internationale regelgeving in het Waddenzeegebied. De hoofdelementen van de nieuwe zijn genoemd, maar buiten beschouwing gelaten. Vervolgens worden de menselijke activiteiten in het gebied en de klimaatverandering in de discussie opgenomen. Het klimaat werkt hierin door in verschillende stormen en...
report 2000
document
Hengst, S. (author), Dirkse, C. (author), van Marle, M.L. (author), Smits, P.G. (author), Jordan, C.J.L. (author), de Jong, J.P.A. (author), Bakker, J. (author), van Leeuwen, E. (author), Kuijer, M.M.R. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), Dirkse, C. (author), Tool, D.J. (author), Rijnten, F. (author), Bakker, J. (author), Dirkse, F. (author), Kuijer, M. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), Dirkse, C. (author), van Marle, M.L. (author), Smits, P.G. (author), Jordan, C.J.L. (author), de Jong, J.P.A. (author), Bakker, J. (author), van Leeuwen, E. (author), Kuijer, M.M.R. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), Dirkse, C. (author), van Marle, M.L. (author), Smits, P.G. (author), Jordan, C.J.L. (author), de Jong, J.P.A. (author), Bakker, J. (author), van Leeuwen, E. (author), Kuijer, M.M.R. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), Dirkse, C. (author), van Marle, M.L. (author), Smits, P.G. (author), Jordan, C.J.L. (author), de Jong, J.P.A. (author), Bakker, J. (author), van Leeuwen, E. (author), Kuijer, M.M.R. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), Dirkse, C. (author), Cotteleer, A. (author), Wondergem, L. (author), Bakker, J. (author), Bais, J. (author), Kuijer, M. (author)
other 1998
document
Bakker, J. (author), Vossepoel, F.C. (author), Kraa, A.R. (author), Broomhead, M.J. (author), van Vliet, L.D. (author), van Luipen, J.J.W. (author), Cremers, G. (author), Sprenger, M.L.M. (author), Frenken, G.W.R. (author), Punt, P.C. (author)
report 1993
Searched for: author%3A%22Bakker%2C+J.%22
(1 - 10 of 10)