Searched for: author%3A%22Bakker%2C+W.T.%22
(1 - 18 of 18)
document
Bakker, W.T. (author)
This book deals on "Coastal Dynamics", which will be defined in a narrow sense as a mathematical theory, which starts from given equations of motion for the sediment, which leads with the continuity equation and given boundary conditions to a calculated (eventually schematized) coastal topography, which is generally a function of time. This is...
report 1998
document
Bakker, W.T. (author), Van der Graaff, J. (author), Kraak, A. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In deze rapportage wordt een samenvatting van de achtergronden, de voorbereiding en het verloop van de beide proeven gegeven. Aan de successen die zijn behaald en de lessen die zijn geleerd, wordt aandacht besteed. De proeven vormen een onderdeel van het onderzoek naar dijkdoorbraakprocessen dat in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde...
report 1996
document
Bakker, W.T. (author), Van de Graaff, J. (author), Kraak, A.W. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
Op 6 en 7 oktober 1994 hebben twee grootschalige damdoorbraakexperimenten plaatsgevonden in Het Zwin in Zee uwsch-Vlaanderen. Vooral het eerste experiment op 6 oktober heeft veel publicitaire aandacht getrokkcn. Op het beslissende ogenblik, het begin van de proef rondom het tijdstip van hoogwater, verliep deze proef niet volgens verwachting. Het...
report 1996
document
Bakker, W.T. (author)
doctoral thesis 1995
document
Bakker, W.T. (author)
Contains basic paper plus background supplements. Areas like the Western Wadden area have a length of approximately 1/4 of a tidal wave length. Therefore tidal motion is sensible for resonance. It is investigated, under which circumstances morphological instabilities may occur. Instabilities are defined in this way, that small depth increments...
conference paper 1993
document
Bakker, W.T. (author)
Het patroon van de volgende lezing is zeer eenvoudig te herkennen. De schering is de gang van micro- tot mesoschaal; de inslag het elimineren van periodieke processen die weliswaar beweging geven, maar geen resultante, die voor de daarop volgende grotere beschouwde schaal interessant is. Startend bij het gedrag van één korrel in een visceuze...
report 1992
document
Bakker, W.T. (author), De Vroeg, H.J. (author)
Kennis van de kust is nodig om deze oordeelkundig tegen erosie te kunnen beschermen en schadeclaims v.w.b. kusterosie t.g.v. werken als het verlengen van havenhoofden te kunnen beoordelen. Tevens is een consistent beleid vereist i.v.m. de situering van bebouwingsgrenzen. In deze nota wordt in verband met het bovenstaande ingegaan op het belang...
report 1988
document
Bakker, W.T. (author), Delver, G. (author)
Along tht coastline at Ter Heijde, near Delft, a dam parallel to the coast in shallow water will be constructed havlng a horizontal crest at the level NAP -3 m on the landward side, merging into the existing coastal profile and having on the seaward side a slope 1:20. The dam will have a length of 1.5 km (fig. 1). This work will be carried out...
report 1986
document
Bakker, W.T. (author), Smit, E. (author)
Deze nota geeft de tekst van een lezing, gegeven door de eerste auteur bij de start van "Taakgroep 100" van het project "Kustgenese" op 27 januari 1986. Oudere en nieuwere "waarheden" omtrent het kustgedrag, geponeerd door diverse deskundigen worden geevalueerd, zoals de "Waarheid van Edelman": "holle kusten zanden aan en bolle eroderen"....
report 1986
document
Bakker, W.T. (author)
Deze notitie vormt een deel van een studie i.v.m. een risico-analyse aangaande een eventueel spaarbekken in het IJsselmeer, waarin t.b.v. energieopslag water tot een peil van ca NAP + 20 m wordt opgezet. Een door enige oorzaak in de ringdijk van een dergelijk hoog gelegen bekken ontstaan gat zal - in de tijd gezien - door horizontale en...
report 1986
document
Bakker, W.T. (author), Vrijling, J.K. (author)
report 1980
document
Franzen, F. (author), Bakker, W.T. (author)
Korte beschrijvingen van kustwaterbouwkundige software met verwijzingen naar achtergronddocumenten
report 1972
document
Bakker, W.T. (author)
Computation of concentration verticals, using a computer program
report 1972
document
Bakker, W.T. (author)
Overzicht van kustdynamica, éénlijntheorie, Pelnard-Considère, tweelijn theorie, kustconstanten, effect strandhoofden en havendammen, invloed radiation stress, muistromen
report 1971
document
Bakker, W.T. (author)
Lecture held at Hydraulic Research Station on the basics of longshore transport calculations.
report 1970
document
Bakker, W.T. (author), Joustra, D.Sj. (author)
The aims of this paper are: 1. To publish some available coastal measurements and computations of more than local importance. 2. To investigate the influence of groynes in practice. 3. To investigate the motion of the gullies in the outer deltas. The following conclusions are drawn: 1. The gross littoral drift along the Dutch coast is of the...
report 1970
document
Bakker, W.T. (author)
A mathematical theory about phenomena that occur if on a coastal area groynes are constructed. The theory is a simplification: it just deals with one aspect. The starting point in the coastal equation of Pelnard-Considère and a linearisation between the transport along the groyne and the size of the 'step' in the coastline at the groyne. The...
report 1967
document
Bakker, W.T. (author)
A mathematical description of sand waves along a coast and the effect of blocking structures on this coast, like groynes and breakwaters.
report 1967
Searched for: author%3A%22Bakker%2C+W.T.%22
(1 - 18 of 18)