Searched for: author%3A%22Barends%2C+F.K.N.%22
(1 - 1 of 1)
document
Barends, F.K.N. (author)
Ter beantwoording van de door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan Werkgroep 11 TAW gestelde vragen is het naar de mening van de werkgroep noodzakelijk dat praktijk- cq. veldonderzoek wordt uitgevoerd naar de graverij door de muskusrat. Teneinde tot een dergelijk onderzoek te komen, heeft de werkgroep in 1983 een onderzoeksvoorstel bij de...
report 1985