Searched for: author%3A%22Bitumarin%2C+BV%22
(1 - 1 of 1)
document
Bitumarin, BV (author)
In het kader van het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheid van zandasfalt c.q. zeegrindasfalt als bodembescherming in de as van de stormvloedkering Oosterschelde werd in het Laboratorium van Bitumarin te Opijnen een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de waterdoorlatendheden van enkele asfalt c.q. zandasfalt- c.q. zeegrindasfaltprodukten....
report 1977