Searched for: author%3A%22Blank%2C+J.L.T.%22
(1 - 20 of 81)

Pages

document
Blank, J.L.T. (author)
Building operations and construction are responsible for a large part of global energy use and carbon dioxide emissions. In this paper, we present an analysis of the efficiency and productivity of the provision of school buildings by Dutch municipalities. A cost function is estimated for the years 2005–2016 using stochastic frontier methods...
journal article 2021
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Local governments may seek efficient public service delivery through scaling up production, and the quest for the optimal local government size has attracted extensive attention of scholars and policy makers. Indeed, if scale matters for local government efficiency, increasing size may be a key factor in achieving more value for money for...
journal article 2021
document
Blank, J.L.T. (author)
This article presents a one-stage efficiency frontier analysis based on the scaling property. This type of analysis is a not very often applied in empirical work in spite of its nice features. Due to the scaling property the influence of exogenous (managerial) variables on efficiency can be modelled and estimated in one stage. It also opens...
journal article 2020
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author), Valdmanis, Vivian G. (author)
BACKGROUND: The development of labour productivity is relevant for accurately planning future staffing requirements, especially in sectors where technological developments may drive labour substitution. The present study investigates how labour productivity has developed across Dutch medical specialists (2007-2017) and discusses its...
journal article 2020
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author)
In many countries, the provision of primary education is among the core responsibilities of local governments. One of the main questions local governments face concerns the optimal configuration of school boards and size of schools. In this paper we analyse the relation between cost and scale in school boards and in schools. The influence of...
journal article 2019
document
Blank, J.L.T. (author), Enserink, B. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
In the last four decades, the Dutch drinking water industry has undergone two major policy reforms, namely the consolidation of the industry by stimulating mergers and the introduction of yardstick competition by applying benchmarks. This paper addresses the question of whether these two instruments have improved productivity. Productivity...
journal article 2019
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
The judiciary is constantly undergoing change in order to respond to a wide range of social developments that have brought the sector under increasing pressure. In order to deal with the constant call for enhancing budgets, different policy measures have been taken to downsize the appeal to the judiciary and to improve productivity. One of...
journal article 2019
document
Blank, J.L.T. (author)
report 2018
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
report 2018
document
Blank, J.L.T. (author)
The academic literature provides excellent methodologies to identify best practices and to calculate inefficiencies by stochastic frontier analysis. However, these methodologies are regarded as a black box by policy makers and managers and therefore results are hard to accept. This paper proposes an alternative class of stochastic frontier...
journal article 2018
document
Blank, J.L.T. (author), Heezik, AAS (author)
De afgelopen 35 jaar heeft de overheid verschillende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit van politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen te verbeteren. Decentrale bedrijfsvoering, outputbekostiging en schaalvergroting blijken echter nauwelijks effect te sorteren. De productiviteitsontwikkeling bij politie en rechterlijke macht is...
journal article 2017
document
van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Door fusies zijn Nederlandse ziekenhuizen in de laatste decennia steeds groter geworden. Uit een meta-analyse van internationale studies blijkt dat de zorgkosten juist het laagst zijn in ziekenhuizen die kleiner zijn dan de meeste Nederlandse ziekenhuizen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat verdere schaalvergroting de zorgkosten zal drukken.
journal article 2017
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author)
Voor de Spoedeisende Hulp gelden economische schaalvoordelen. Anders gezegd: bij een grotere SEH zijn de gemiddelde kosten per patiënt lager. Toch is dit geen reden om concentratie van de SEH ’s na te streven. Besparingen op kosten bij de SEH worden namelijk tenietgedaan door oplopende kosten in het vervolgtraject.
journal article 2017
document
van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Pomp en Heida plaatsen een aantal vraagtekens bij ons artikel 'Nederlandse ziekenhuizen te groot voor verdere schaalvoordelen'. In deze reactie laten wij zien dat de kritiek een aantal onjuistheden, denkfouten en drogredenen bevat.
journal article 2017
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2017
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2017
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author)
Background<br/>Well-trained, well-distributed and productive health workers are crucial for access to high-quality, cost-effective healthcare. Because neither a shortage nor a surplus of health workers is wanted, policymakers use workforce planning models to get information on future labour markets and adjust policies accordingly. A neglected...
journal article 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author)
Inter-municipal cooperation is increasingly popular in European countries. Saving cost is a key motivation. This paper analyses the relation between inter-municipal cooperation and cost efficiency among Dutch municipal tax departments between 2005 and 2012. Motivated by the notion that cost savings are ascribed to scale economies, the...
journal article 2017
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author)
De grens van opschaling in de publieke sector is overschreden, vinden Jos Blank en Thomas Niaounakis. Bovendien worden de voordelen van fusies sterk overschat. Intergemeentelijke samenwerking biedt wel perspectief om van schaalvoordelen te profiteren.
journal article 2016
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2016
Searched for: author%3A%22Blank%2C+J.L.T.%22
(1 - 20 of 81)

Pages