Searched for: author:"Blank, J.L.T."
(1 - 20 of 75)

Pages

document
Blank, J.L.T. (author), Enserink, B. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
In the last four decades, the Dutch drinking water industry has undergone two major policy reforms, namely the consolidation of the industry by stimulating mergers and the introduction of yardstick competition by applying benchmarks. This paper addresses the question of whether these two instruments have improved productivity. Productivity...
journal article 2019
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
The judiciary is constantly undergoing change in order to respond to a wide range of social developments that have brought the sector under increasing pressure. In order to deal with the constant call for enhancing budgets, different policy measures have been taken to downsize the appeal to the judiciary and to improve productivity. One of...
journal article 2019
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
report 2018
document
Blank, J.L.T. (author)
The academic literature provides excellent methodologies to identify best practices and to calculate inefficiencies by stochastic frontier analysis. However, these methodologies are regarded as a black box by policy makers and managers and therefore results are hard to accept. This paper proposes an alternative class of stochastic frontier...
journal article 2018
document
Blank, J.L.T. (author)
report 2018
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author)
Voor de Spoedeisende Hulp gelden economische schaalvoordelen. Anders gezegd: bij een grotere SEH zijn de gemiddelde kosten per patiënt lager. Toch is dit geen reden om concentratie van de SEH ’s na te streven. Besparingen op kosten bij de SEH worden namelijk tenietgedaan door oplopende kosten in het vervolgtraject.
journal article 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author)
Inter-municipal cooperation is increasingly popular in European countries. Saving cost is a key motivation. This paper analyses the relation between inter-municipal cooperation and cost efficiency among Dutch municipal tax departments between 2005 and 2012. Motivated by the notion that cost savings are ascribed to scale economies, the...
journal article 2017
document
van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Door fusies zijn Nederlandse ziekenhuizen in de laatste decennia steeds groter geworden. Uit een meta-analyse van internationale studies blijkt dat de zorgkosten juist het laagst zijn in ziekenhuizen die kleiner zijn dan de meeste Nederlandse ziekenhuizen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat verdere schaalvergroting de zorgkosten zal drukken.
journal article 2017
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author)
Background<br/>Well-trained, well-distributed and productive health workers are crucial for access to high-quality, cost-effective healthcare. Because neither a shortage nor a surplus of health workers is wanted, policymakers use workforce planning models to get information on future labour markets and adjust policies accordingly. A neglected...
journal article 2017
document
Blank, J.L.T. (author), Heezik, AAS (author)
De afgelopen 35 jaar heeft de overheid verschillende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit van politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen te verbeteren. Decentrale bedrijfsvoering, outputbekostiging en schaalvergroting blijken echter nauwelijks effect te sorteren. De productiviteitsontwikkeling bij politie en rechterlijke macht is...
journal article 2017
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2017
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author), Veeneman, W. (author)
Met het van kracht worden van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) in 2001 doet marktwerking zijn intrede in het Nederlandse regionaal openbaar vervoer. Via openba-re aanbestedingsprocedures concurreren vervoerders om de concessies (pakketten van vervoerslijnen en -diensten), die door decentrale vervoersautoriteiten in de markt worden gezet. De...
report 2016
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Valdmanis, Vivian (author)
In this paper, we address the issue of whether it is economically advantageous to concentrate emergency rooms (ERs) in large hospitals. Besides identifying economies of scale of ERs, we also focus on chain economies. The latter term refers to the effects on a hospital's costs of ER patients who also need follow-up inpatient or outpatient...
journal article 2016
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2016
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author)
De grens van opschaling in de publieke sector is overschreden, vinden Jos Blank en Thomas Niaounakis. Bovendien worden de voordelen van fusies sterk overschat. Intergemeentelijke samenwerking biedt wel perspectief om van schaalvoordelen te profiteren.
journal article 2016
document
Van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Met de ‘ziekte van Baumol’ wordt bedoeld dat de verbetering van de arbeidsproductiviteit in dienstverlenende sectoren doorgaans achterblijft bij die in de rest van de economie. Vooral de publieke sector is vatbaar voor deze aandoening. Een analyse van veertien deelsectoren van de publieke sector met gegevens over een periode van twintig tot...
journal article 2015
document
Blank, J.L.T. (author), Van Heezik, A.A.S. (author)
report 2015
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author)
Een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van de gemeentelijke belastingheffing en de uitvoering van de Wet WOZ tussen 2005 en 2012. In 2012 is door Nederlandse gemeenten gezamenlijk 380 miljoen euro besteed aan het heffen van gemeentelijke belastingen, heffingen en het uitvoeren van de Wet Waarde-ring Onroerende Zaken (Wet WOZ). Om deze...
report 2015
document
Niaounakis, T.K. (author), Blank, J.L.T. (author)
In 2012 is door Nederlandse gemeenten gezamenlijk 380 miljoen euro besteed aan het heffen van gemeentelijke belastingen, heffingen en het uitvoeren van de Wet Waarde-ring Onroerende Zaken (Wet WOZ). Om deze uitvoeringskosten te beheersen wordt door steeds meer gemeenten, maar ook door waterschappen, een samenwerkingsver-band aangegaan. In 2012...
report 2015
Searched for: author:"Blank, J.L.T."
(1 - 20 of 75)

Pages