Searched for: author%3A%22Blinde%2C+J.%22
(1 - 1 of 1)
document
Blinde, J. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) is gericht op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vij~aarlijks toetsen van de primaire waterkeringen. Die kennisleemtes betreffen zowel de belasting als de sterkte bij het toetsen. Het voorliggende project betreft het project 'SBW Pi ping - Hervalidatie Pi ping',...
report 2009