Searched for: author%3A%22Blinde%2C+J.E.J.%22
(1 - 1 of 1)
document
Blinde, J.E.J. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) is gericht op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vijfjaarlijks toetsen van de primaire waterkeringen. Die kennisleemtes betreffen zowel de belasting als de sterkte bij het toetsen. Het voorliggende project betreft het project 'SBW Pi ping - Hervalidatie Pi ping',...
report 2009