Searched for: author%3A%22Blokland%2C+T.%22
(1 - 7 of 7)
document
Blokland, T. (author), Mooijman, P. (author)
Praktijkmetingen van de ontgrondingen bij een afmeerplaats van binnenvaartschepen aan een kade ten gevolge van boegschroefstralen en hoofdschroefstralen.De proeven zijn uitgevoerd in Rotterdam bij de Parkkade, gelegen langs de Nieuwe Maas ten oosten van de Parkhaven. Op 9 april is een proef uitgevoerd met meerdere afvaarten van binnenvaart...
report 2013
document
Blokland, T. (author)
De Anome Ground Consolidator (GC) is een gepatenteerd haakvormig stortelement met het kenmerk dat een ruimtelijke structuur gevormd wordt indien vele GC op elkaar uitgestort worden. De GC kan onder andere gebruikt worden als: • bodembescherming ter bescherming van een onderwaterbodem tegen stroming (veroorzaakt door stromend water,...
report 2005
document
De Gijt, J. (author), Blokland, T. (author), Verhagen, H.J. (author), Boskma, L. (author)
Het innovatie Test Centrum (ITC) van de Dienst Weg en Waterbouw van Rijkswaterstaat en Anome BV hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te onderzoeken in hoeverre Ground Consolidators interessant zouden kunnen zijn voor gebruik in Oeveren bodembescherming. Binnen deze overeenkomst is geregeld dat het ITC de helft van de onderzoekskosten...
report 2005
document
Blokland, T. (author)
In opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf wordt in het onderhavige rapport in de eerste plaats een overzicht gegeven van de huidige rekenen ontwerpmethode die door het Ingenieursbureau Havenwerken van Gemeentewerken Rotterdam wordt gehanteerd bij het dimensioneren van bodembeschermingen die worden belast door schroefstralen. Bij de...
report 1997
document
Blokland, T. (author)
Design method for bed protections loaded by jets from main thrusters and bow thrusters
report 1997
document
Blokland, T. (author)
Prototypemetingen van stroomsnelheden en erosie van bodembeschermingen voor kademuren belast door schroefstralen
report 1996
document
Blokland, T. (author)
The purpose of this investigation is to get more insight in the turbulence structure of water-flow in a curved channel. Therefor laser doppler measurements are performed in a rectangular laboratory flume with one cicular 180°-bend, with a radius of 4.1 m; the width of the flume is 0.5 m , the depth is 5 to 5½ cm, the mean velocity is 0.25 m/s....
master thesis 1985
Searched for: author%3A%22Blokland%2C+T.%22
(1 - 7 of 7)