Searched for: author%3A%22Blom%2C+J.A.H.%22
(1 - 2 of 2)
document
Blom, J.A.H. (author)
Het onderzoek beschrijft de trekproeven en schuifproeven die in het veld zijn uitgevoerd ter verificatie van het liggermodel voor geklemde steenzettingen. De proeven worden in Zeeland uitgevoerd. Er is gemeten aan Hydroblocks en Basalton zettingen met resp. 35 en 25 cm zuilhoogte. In totaal zijn er 61 trekproeven en 11 schuifproeven uitgevoerd....
master thesis 2006
document
Blom, J.A.H. (author)
master thesis 2006