Searched for: author%3A%22Boers%2C+M.%22
(1 - 13 of 13)
document
Van Geer, P.F.C. (author), Van Thiel de Vries, J.S.M. (author), Boers, M. (author), Den Bieman, J.P. (author), McCall, R.T. (author)
This paper presents adaptations to the XBeach model aimed at including the relevant processes for the generation of scour holes at the toe of a revetment. Dutch assessment rules for the safety of sea defenses need to be adjusted to cope with a combination of sandy dunes and hard elements. To that end, the XBeach model is prepared to be...
conference paper 2014
document
Boers, M. (author)
Technisch rapport voor de beoordeling van duinwaterkeringen en hybride keringen ten behoeve van het voorschrift toetsen op veiligheid (VTV 2011). Het rapport bevat de volgende onderdelen: inleiding duinwaterkeringen en hybride keringen, technische richtlijnen en veiligheidsbeoordeling, rekenregels voor duinafslag, erosie en overstroming,...
report 2012
document
Boers, M. (author)
Binnen het programma Sterkte en Belastingen van Waterkeringen (SBW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt kennis ontwikkeld ten behoeve van de periodieke toets van de waterkeringen in Nederland. Een onderdeel van dit programma betreft de ontwikkeling van een nieuw toetsinstrumentarium voor de duinwaterkeringen aan de Noordzeekust....
report 2008
document
Van de Graaff, J. (author), Van Gent, M.R.A. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
De TAW Leidraad Duinafslag van 1984 is vervangen door dit Technisch Rapport Duinafslag 2006 (TRDA2006). De hoofdreden daarvoor is dat er indertijd bij het opstellen van de Leidraad 1984 niet voldoende rekening is gehouden met het effect dat de golfperiode heeft op de mate van duinafslag. Metingen van golfkarakteristieken hebben inmiddels laten...
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2007
document
Boers, M. (author)
doctoral thesis 2005
document
Boers, M. (author)
DEEP SAND EXTRACTION ON THE NETHERLANDS CONTINENTAL SHELF (NCS) In the “Nota Ruimte” (=National Spatial Strategy) the Dutch Government has announced to allow for deep sand extraction on the NCS, where former legislation only allowed for extraction till a depth of 2 m below the initial seabed. This new legislation has been worked out in the ...
report 2005
document
Hoogewoning, S.E. (author), Boers, M. (author)
FRAMEWORK OF EXISTING POLICY Several Dutch policy documents are relevant with respect to sea sand extraction on the Netherlands Continental Shelf (NCS), ie: - the government directive on shallow mineral reserves SOD (Structuurschema Oppervlakte Delfstoffen= Master Plan Surface Minerals), - the regional directive on extraction at the NCS RON/MER ...
report 2002
document
Baptist, M.J. (author), van Bergen Henegouw, C.N. (author), Boers, M. (author), van Heteren, S. (author), Hoogewoning, S. (author), Hulscher, S.J.M.H. (author), Jacobse, J.J. (author), Knaapen, M.A.F. (author), Mulder, J.P.M. (author), Passchier, S. (author), van der Spek, A.J.F. (author), Storbeck, F. (author)
report 2001
document
Boers, M. (author)
Een analyse van de morfologische processen in het kustgebied tussen IJmuiden en de Hondsbossche Zeewering en de beheeropties voor Egmond en Bergen.
report 1999
document
Boers, M. (author)
The present report describes some of the results obtained during experiments in the Large Wave Flume of the Fluid Mechanics Laboratory of the Delft University of Technology. The experiments are part of the PhD-work of M. Boers. They follow on the LIP llD-experiments, carried out in the Delta Flume of Delft Hydraulics in spring 1993. During the...
report 1996
document
Boers, M. (author)
The present report gives the results of a study on bedforms and undertow in the surf zone. It is the objective of this study to get a better insight into the physical processes in the surf zone. In this study, we make use of the data obtained during the LIP llDexperiments (Arcilla et al. [1994] and Roelvink and Reniers [1994]). We derive the...
report 1995
document
Boers, M. (author)
Dit document bevat een fenomenologische beschrijving van het faalmechanisme duinafslag. Er wordt beschreven welke belasting en welke sterkte er onder maatgevende omstandigheden aanwezig zijn. Vervolgens wordt beschreven hoe het faalmechanisme duinafslag plaatsvindt, hoe dit kan leiden tot falen van de primaire waterkering en hoe de...
report
Searched for: author%3A%22Boers%2C+M.%22
(1 - 13 of 13)