Searched for: author%3A%22Boeters%2C+R.%22
(1 - 8 of 8)
document
Boeters, R (author), Arroyo Ohori, G.A.K. (author), Biljecki, F. (author), Zlatanova, S. (author)
journal article 2015
document
Boeters, R. (author)
Where Level of Detail (LoD) allow City Geography Markup Language (CityGML) models to be shared over different application domains, only one LoD defines building interiors. As there are potentially numerous applications with a need for building interiors (but not with all the details as defined in LoD4), in order to attain a larger applicability...
master thesis 2013
document
Lee, D. (author), Pietrzyk, P. (author), Donkers, S. (author), Liem, V. (author), van Oostveen, J. (author), Montazeri, S. (author), Boeters, R. (author), Colin, J. (author), Kastendeuch, P. (author), Nerry, F. (author), Menenti, M. (author), Gorte, B.G.H. (author), Verbree, E. (author)
The impact of 3D geometry complexity on the accuracy of simulating radiative, convective and conductive fluxes in an urban canyon was explored. The research involved the collection of meteorological data in an urban canyon in the city of Strasbourg, France, for input into a 3D model called LASER/F, which simulates the aforementioned fluxes. The...
conference paper 2013
document
Boeters, R. (author), Donkers, S. (author), Lee, D.J. (author), Liem, V. (author), Montazeri, S. (author), van Oostveen, J. (author), Pietrzyk, P. (author)
The Geomatics Synthesis Project (GSP) was an eight-week culminating group project by seven second-year MSc. Geomatics students. The objective was to undertake group and fieldwork through a real-world project with an external organization. In association with Laboratoire des Sciences de L'Image Informatique et Teledetection (LSIIT) at the...
student report 2012
document
Van Rossum, H. (author), Struik, P. (author), Lodder, H. (author), Boeters, R. (author), Mulder, J. (author)
Gezien het unieke karakter en de omvang van vooral de sluitingen van het Tholensche Gat en het Krammer werd al in een vroeg stadium besloten deze zandsluitingen te evalueren. De doelstelling van deze evaluatie was tweeledig. Op de eerste plaats heeft de evaluatie een beschrijvend en documenterend karakter. Dit komt vooral tot uiting in de bij...
report 1988
document
Boeters, R. (author)
In hoofdstuk 1 wordt het doel van de studie geformuleerd en wordt de wijze aangeduid waarop getracht is de doeleinden te realiseren. Hoofdstuk 2 behandelt het bij deze studie gebruikte cijfermateriaal en de totstandkoming ervan. Allereerst wordt de simulator waarmee de proeven zijn uitgevoerd beschreven. Vervolgens komt de beschouwde situatie...
master thesis 1984
document
Boeters, R. (author)
In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp van dit verslag in formele zin aan de orde gesteld via de probleemstelling en wordt de schematisatie gegeven van de situatie die in dit verslag in beschouwing is genomen. Hoofdstuk 2 behandelt de voor het protleem relevante theorie. Uitgaande van de diffusievergelijking wordt de beschrijving gegeven van twee...
master thesis 1984
document
Boeters, R. (author)
master thesis 1984
Searched for: author%3A%22Boeters%2C+R.%22
(1 - 8 of 8)