Searched for: author%3A%22Boom%2C+L.%22
(1 - 4 of 4)
document
van Koningsveld, M. (author), Lansen, A.J. (author), de Boer, T.M. (author), Quist, P. (author), de Boom, L. (author), Taneja, P. (author), de Vriend, H.J. (author)
book chapter 2021
document
De Boom, L. (author)
Flood protection of the land around an estuary has been important for the Netherlands since the floodings of 1953. There are several types of possible solutions. For example; levee heightening, construction of a dam or a storm surge barrier. All these solutions have certain disadvantages, like costs or environmental impact. Another option is a...
master thesis 2013
document
De Quelerij, L. (author), Verhagen, H.J. (author), Vergeer, G. (author), Kuiter, C. (author), Boom, L. (author), Thissen, W. (author), Van Westen, C. (author)
Bundel artikelen over beheer Oosterschelde: Veiligheid Oosterscheldedijken, Geconcentreerde golfaanval, Grondmechanische stabiliteit, Beheer van de stormvloedkering, Effecten van de stormvloedkering
report 1987
document
Crans, H. (author), Boom, L. (author), van Mazijk, A.S. (author), Mouw, K.A.G. (author)
In 1980 is gestart met het project "Evaluatie ONW archief". De doelstelling hierbij was de in de archieven van ONW opgeslagen kennis en ervaring opgedaan tijdens 25 jaar praktijkonderzoek en ontwikkeling beter toegankelijk te maken door het vervaardigen van een aantal afgeronde publicaties. In 1981 is een quantitieve analyse gemaakt van het...
report 1982
Searched for: author%3A%22Boom%2C+L.%22
(1 - 4 of 4)