Searched for: author%3A%22Bos%2C+M.%22
(1 - 9 of 9)
document
Bos, M. (author)
Final report about DelftVM.
bachelor thesis 2013
document
Zevenbergen, C. (author), Van Tuijn, J. (author), Rijke, J. (author), Bos, M. (author), Van Herk, S. (author)
Ruimte voor de Rivier, het grootste Nederlandse waterbouwproject sinds de Deltawerken, is in de uitvoeringsfase gekomen. Het programma is in 2007 van start gegaan en alle 34 projecten zijn nu in uitvoering. Deze brochure laat zien hoe het management van het programma zich heeft ontwikkeld en vooral welke factoren een rol in het succes hebben...
report 2013
document
King, M.A. (author), Altamimi, Z. (author), Boehm, J. (author), Bos, M. (author), Dach, R. (author), Elosegui, P. (author), Fund, F. (author), Hernández-Pajares, M. (author), Lavallee, D. (author), Riva, E.M. (author)
The provision of accurate models of Glacial Isostatic Adjustment (GIA) is presently a priority need in climate studies, largely due to the potential of the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) data to be used to determine accurate and continent-wide assessments of ice mass change and hydrology. However, modelled GIA is uncertain due...
journal article 2010
document
Moerman, E. (author), Drieman, R. (author), Mous, B. (author), Li, L. (author), Kluwen, J. (author), Van der Linde, P. (author), Ritsema, A. (author), Lioutas, A. (author), Monden, M. (author), Tsimopoulou, V. (author), Jumelet, D. (author), Bos, M. (author), Van der Zee, R. (author), Hoss, F. (author), Ros, R. (author)
The beach in front of the hotel Sirius is suffering from a retreating coastline. Bathymetry and beach profiles were measured. With the data from previous years the long term evolution of the coast was analyzed. The main conclusions were that the beach in front of the Sirius hotel is still suffering from erosion and if this erosion trend...
student report 2009
document
Bos, M. (author), Den Nederlanden, H. (author), Lagendijk, O. (author)
Het technisch rapport ruimtelijke kwaliteit heeft als doel het werken aan ruimtelijke kwaliteit concreet te maken in de planvorming voor rivierveiligheid, zowel in dijkversterking- als rivierverruimingprojecten. Om dit doel te bereiken besteedt het technisch rapport aandacht aan de methode die kan worden toegepast om ruimtelijke kwaliteit te...
report 2007
document
Bos, M. (author)
In dit afstudeerproject wordt met behulp van een fysisch model onderzoek gedaan naar de uitwisselingsprocessen die bij hoogwater optreden tussen uiterwaard en hoofdgeul van een rivier. Dit afstudeerproject geeft daarmee een vervolg aan het door Van Prooijen [19] opgezette onderzoek naar grootschalige horizontale wervels in ondiepe...
master thesis 2000
document
Bos, M. (author)
master thesis 1997
document
Bos, M. (author)
Materialen die elektromechanisch gedrag vertonen kunnen elektrische en mechanische energie in elkaar omzetten. Het verschijnsel dat een elektrisch veld een mechanische deformatie veroorzaakt wordt elektrostrictie genoemd. Elektrostrictie wordt veroorzaakt door Coulomb-aantrekking tussen gepolariseerde ladingen. In rubbers met een polaire...
master thesis 1990
document
Bos, M. (author)
Zijketen LCP's zijn opgebouwd uit een polymeer met in de zijketens molekulen die een vloeibaarkristallijne fase kunnen vormen (deze noemt men mesogenen). De mesogenen zijn stijve molekulen met een groot dipoolmoment (bijvoorbeeld cyanobip¬henyl). De mesogenen kunnen onafhankelijk van de hoofdketen bewegen. Hierdoor zijn zijketen LCP's quasi...
student report 1990
Searched for: author%3A%22Bos%2C+M.%22
(1 - 9 of 9)