Searched for: author%3A%22Boumeester%2C+H.%22
(1 - 10 of 10)
document
Boumeester, H. (author), Dol, C.P. (author)
Flexibilisering van arbeidscontracten en het bevorderen van het eigenwoningbezit zijn twee beleidsdoelen, die met elkaar lijken te conflicteren. Hypotheekverstrekkers prefereren juist een vast inkomen als basis voor de te verstrekken hypotheek. Zeker ten tijde van een crisis, qanneer financiële instellingen hun criteria voor...
journal article 2016
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
document
Boumeester, H. (author), van der Heijden, H. (author), De Vries, P. (author)
lecture notes 2010
document
Boumeester, H. (author), Van der Heijden, H. (author), de Vries, P. (author)
lecture notes 2009
document
Elsinga, M. (author), Boumeester, H. (author), Leliveld, T.A.L. (author), Priemus, H. (author)
book 1997
document
Boumeester, H. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
book 1997
document
Boumeester, H. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
report 1997
document
Boumeester, H. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1997
document
Boelhouwer, P.J. (author), Ter Bogt, R. (author), Mariën, A.A.A. (author), Boumeester, H. (author)
book 1997
document
Boumeester, H. (author), Wassenberg, F. (author), Korthals Altes, H.J. (author)
Het verbeteren van het beheer is een van de pijlers van de vernieuwingsplannen van de Bijlmermeer. De veiligheid in en rond de flats moet verbeteren door meer toezicht te houden op wat er in de flats gebeurt. Reeds midden jaren tachtig bepleitte het Ministerie van Justitie (in navolging van de commissie Roethot) voor verscherping van het...
book 1996
Searched for: author%3A%22Boumeester%2C+H.%22
(1 - 10 of 10)