Searched for: author%3A%22Braggaar%2C+Rob%22
(1 - 2 of 2)
document
Welle Donker, F.M. (author), Braggaar, Rob (author), van Loenen, B. (author)
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert veel in het verbeteren van de ontsluiting van open data. Met de NL DIGITAAL Data Agenda Overheid laat het ministerie van BZK ook zien dat er een duidelijke ambitie is om de burgers en ondernemers centraal te stellen en te komen tot gebruiker gedreven overheidsdata. Een...
report 2019
document
Braggaar, Rob (author)
The current trend towards the use of smart tools within universities open up new opportunities. Insight in the location and daily rhythms of users within the building form valuable input for many decision-making processes within campus management. Unlike the outdoor environment, where the position is easily obtained through omnipresent satellite...
master thesis 2018