Searched for: author%3A%22Bregt%2C+A%22
(1 - 4 of 4)
document
Welle Donker, F.M. (author), Bregt, A. (author), Zweistra, M. (author), Van Loenen, B. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Next Generation Infrastructures/ Alliander.
report 2015
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Bregt, A (author)
report 2014
document
Meyer, V.J. (author), Van den Berg, J. (author), Bregt, A. (author), Broesi, R. (author), Dammers, E. (author), Edelenbos, J. (author), Nieuwenhuijze, L. (author), Roeleveld, G. (author)
In dit cahier wordt in beknopte vorm verslag gedaan van het onderzoeksproject Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD), dat in de periode 2011-2013 is uitgevoerd als onderdeel van het NWO programma Urban Regions in the Delta (URD). Zoals alle URD projecten, is het doel van het IPDD project om kennis te ontwikkelen voor een duurzaam...
report 2013
document
Van Loenen, B. (author), Bregt, A. (author)
Dit rapport gaat in op de monitoringsaspecten van de invoering van open data bij organisaties. Het gepresenteerde raamwerk kan worden gebruikt om de wereldwijde claims van het succes van open data nader te onderbouwen. Want hoewel veelal het gebruik van data bij vrijgave explosief toe kan nemen zijn er geen onderzoeken bekend die deze toename in...
report 2012
Searched for: author%3A%22Bregt%2C+A%22
(1 - 4 of 4)