Searched for: author%3A%22Broekens%2C+R.D.%22
(1 - 2 of 2)
document
Broekens, R.D. (author)
In kleinschalige modelproeven is regelmatige golfoverslag gemeten over een constructie met taluds met verschillende ruwheden. Met het computerprogramma IBREAK is de overslag berekend met verschillende waarden van de bodemwrijvingscoëfficiënt. Door vergelijking van de gemeten en de berekende overslag is IBREAK geijkt en geverifieerd.
report 1991
document
Broekens, R.D. (author)
Het door Kobayashi et al. ontwikkelde computerprogramma IBREAK berekent onder andere de waterbeweging op een talud onder golfaanval met de langegolf vergelijkingen. De door Kobayashi et al. uitgevoerde verificatie van IBREAK is in deze studie uitgebreid, door de resultaten van IBREAK te vergelijken met meetresultaten van bij WL uitgevoerde...
report 1991