Searched for: author:"Brolsma, J.U."
(1 - 9 of 9)
document
Brolsma, J.U. (author), Roelse, K. (author)
The Waterway Guidelines cover only: • the transport engineering design; the structural design is beyond the scope of the Guidelines; • waterways in CEMT classes I to V and recreational waterways; • waterways without currents or with a longitudinal current up to 0.5 m/s; • waterways that are not primarily intended for sea shipping; • waterways...
report 2011
document
Brolsma, J.U. (author), Roelse, K. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2011
document
Brolsma, J.U. (author)
Dit rapport beschrijft in beknopte vorm de ontwikkeling van de vaarwegen en de binnenvaart vanaf het begin van de jaartelling tot het einde van de twintigste eeuw. Niet alleen de beroepsvaart komt aan de orde, ook de sector van de recreatievaart. Het zwaartepunt ligt in de negentiende en twintigste eeuw en in Nederland. Omdat binnenvaart bij...
report 2010
document
Brolsma, J.U. (author)
Overzicht van tekens langs de vaarwegen in nederland conform Europese standaards. Deze tekens zijn bindend voor alle vaarwegen en scheepvaartwegen waar het binnenvaartpolitieregelement en het rijnvaartregelement van toepassing zijn.
report 2008
document
Brolsma, J.U. (author)
report 1998
document
Filarski, R. (author), Brolsma, J.U. (author)
This report describes a visit to Poland by mr. R. Filarski and mr. J.U. Brolsma of the Transportation and Traffic Engineering Division of Rijkswaterstaat in the week of the 22nd through 26th of June 1992. The trip was guided by prof. dr. M. Milkowski. Inland navigation is not very important in Poland: no more than 1% of the transportation, no...
report 1992
document
van de Velde, P.A. (author), van de Kaa, E.J. (author), Brolsma, J.U. (author), Reintjes, R.C. (author), van der Meulen, T. (author), de Nekker, J. (author), Nijdam, A. (author)
Symposium van het KIvI en vereniging K&O. Algemene inleiding, stroming en golven door scheepvaart, prototypemetingen, eigenschappen van kuststoffen voor de waterbouw, filtereigenschappen van kunststofweefsels, het ontwerpen van oeverbeschermingsconstructies, uitvoering van oeverbeschermingsconstructies
report 1975
document
Brolsma, J.U. (author)
De langs het Hartelkanaal en de daarop aangetakte Seine- en Dintelhaven aangebrachte oeverbeschermingen zijn in hoofdzaak in een viertal kategoriën onder te brengen: (1) gezette glooiing, bestort onderwaterbeloop (2) gezette glooiing, onder water SRO-zand (3) asfaltglooiing, bestort onderwaterbeloop (4) prepaktglooiing. In dit rapport zal elk...
report 1974
document
Brolsma, J.U. (author), Van Oorden, R.G.J. (author), Bokslag, A. (author), Van de Ridder, K.H. (author), Van der Veer, P. (author)
Onderzoek naar de effecten van scheepsgolven op oevervoorzieningen.
report 1974
Searched for: author:"Brolsma, J.U."
(1 - 9 of 9)