Searched for: author%3A%22Burger%2C+A.M.%22
(1 - 7 of 7)
document
Burger, A.M. (author)
In september 1989 is een proefvak aangelegd op een zeedijk in het Waterschap het Vrije van Sluis nabij Breskens. Het betrof hier een plaatbekleding van open collo"idaal beton. In 1990 is voorts een proefvak aangelegd op het talud van een winterdijk in het rivierengebied. In dit vak, op de Waalbandijk te Ochten in het Polderdistrict Betuwe, wordt...
report 1992
document
Burger, A.M. (author), Eversdijk, P.J. (author), De Vrieze, C.G. (author), Hendriksma, A.M. (author), De Rijke, W. (author)
CUR; Proefproject: Open colloidaal beton a/s dijkbekleding; PT civiele techniek, april 1990. Burger, A.M., Eversdijk, P.J. en Hendriksma, A.M.; Open cementbeton toegepast a/s bekleding voor dijken; Zeewering Breskens, proefproject voor colloidaal beton; Land + Water, mei 1990. Burger, A.M., Eversdijk, P.J. en Hendriksma, A.M.; Colloidaal beton...
report 1991
document
de Groot, M.B. (author), Bezuijen, A. (author), Burger, A.M. (author), Konter, J.L.M. (author)
The interaction between soil, water and structure is discussed for a bed and slope protection. It is shown that for various types of structures, and various boundary conditions, this interaction can be approached in a uniform way . The hydraulic conditions at the boundaries of the structure and along the non-protected parts of the bed result in...
report 1988
document
Burger, A.M. (author)
In opdracht van de Deltadienst en het Centrum Onderzoek Waterkeringen van de Rijkswaterstaat wordt door het Waterloopkundig Laboratorium en het Laboratorium voor Grondmechanica een meerjarig fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen. Fase 2 van dit onderzoek omvat een evaluatie van de resultaten...
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
Verslag van modelonderzoek op ware grootte in de Deltagoot van een Friese zeedijk.
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
In het "Fundamentele Onderzoek naar de Stabiliteit van Taludbekledingen” is tot aan het hier omschreven onderzoek vrijwel geen aandacht besteed aan de klemkrachten tussen de afzonderlijke stenen in een zetting, en de invloed daarvan op de stabiliteit van de zetting als geheel. Er is steeds verondersteld dat de veiligheidseisen die gesteld moeten...
report 1983
document
Weide, J. van der (author), Boer, K. den (author), Burger, A.M. (author), Pilarczyk, K.W. (author), Kenter, C.J. (author), Seijffert, J.J.W. (author)
report 1982
Searched for: author%3A%22Burger%2C+A.M.%22
(1 - 7 of 7)