Searched for: author:"Conijn, J.B.S."
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Elsinga, M.G. (author), Conijn, J.B.S. (author), m.m.v. Mariën, A.A.A. (author)
book 2001
document
Conijn, J.B.S. (author), Lamain, C.J.M. (author)
book 1999
document
Conijn, J.B.S. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Conijn, J.B.S. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author), Stauttener, T.J. (author)
book 1998
document
Conijn, J.B.S. (author)
book 1997
document
Conijn, J.B.S. (author), Gruis, V. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Platform Stedelijke Woningcorporaties Almere
book 1996
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), Philipsen, E. (author)
book 1996
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author)
journal article 1996
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author)
Deze rapportage doet verslag van een korte studie naar de prijsontwikkeling op de markt van koopwoningen. Aanleiding hiervoor vormt een onderzoeksvraag van MAB bv. Omdat deze organisatie in toenemende mate betrokken is bij de ontwikkeling van koopwoningen, wenst zij inzicht te hebben in de prijsontwikkeling van koopwoningen. Centraal in de...
book 1995
document
Conijn, J.B.S. (author)
doctoral thesis 1995
document
Conijn, J.B.S. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
Vanaf het midden van de jaren zeventig vormden discussies over de hoogte van de woonuitgaven van bewoners een belangrijk onderdeel van het volkshuisvestingsdebat. Ook voor de politiek was dit een gevoelig thema, waarnaar veel aandacht uitging. Rond het midden van de jaren tachtig verdween deze belangstelling grotendeels. Het Rijk concentreerde...
book 1994
document
Conijn, J.B.S. (author)
book 1994
document
Conijn, J.B.S. (author), Lamain, C.J.M. (author)
book 1994
document
Conijn, J.B.S. (author)
book 1992
document
Conijn, J.B.S. (author)
book 1991
document
Conijn, J.B.S. (author), Coolen, H.C.C.H. (author), Ooms, I.L. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
book 1991
document
Conijn, J.B.S. (author), Van Deudekom, P.F.H. (author), Plaat, A. (author)
book 1991
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author)
journal article 1991
document
Backx, S.A.A. (author), Conijn, J.B.S. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1990
Searched for: author:"Conijn, J.B.S."
(1 - 20 of 27)

Pages