Searched for: author:"Daamen, T.A."
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author)
Om de ruimtelijke opgaven in Nederland aan te pakken wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de vele instrumenten die beschikbaar zijn om de baten én lasten tussen partijen te verdelen. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft deed op verzoek van het ministerie van BZK onderzoek naar de vraag waarom (regionale) fondsen beperkt van de...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
Regelmatig wordt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling gevraagd naar haar visie of standpunt over pregnante kwesties in het vak. Moeten we bouwen in het groen toelaten? Moeten we burgerparticipatie prioriteit geven? Moet stedelijke verdichting gepaard gaan met hoogbouw? Op gebiedsontwikkeling.nu gaat het ons echter primair om kennisdeling: ervaring,...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
Wie zoekt naar ‘nieuwe’ of ‘alternatieve’ instrumenten of arrangementen van financiering, als bruikbare aanvulling op of alternatief voor het bestaande financieringsinstrumentarium, komt vaak uit bij fondsen en GebiedsInvesteringsZones. TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens, Wouter Jan Verheul en Tom Daamen onderzoeken de mogelijkheden van deze...
report 2020
document
van Zoest, S.P. (author), Daamen, T.A. (author)
Simon van Zoest en Tom Daamen doen bij de leerstoel Gebiedsontwikkeling onderzoek naar de financiering en bekostiging van grootstedelijk openbaar vervoer. Zij kijken daarbij voorbij de instrumenten en verdiept zich in de motieven en succesfactoren achter de invoer van alternatieve bekostiging. Zo maakt Londen duidelijk dat een private bijdrage...
report 2020
document
van der Linden, H.J. (author), Daamen, T.A. (author)
In gebiedsontwikkeling spelen niet alleen concrete belangen een rol, maar ook opvattingen over wat in de gebouwde omgeving wenselijk is. Ontwerpers hebben in hun beroepspraktijk met deze, soms zeer uiteenlopende ‘waarden’ te maken. Welke waarden een rol spelen is niet altijd direct duidelijk, maar wel dat deze invloed hebben op het proces dat...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
De financiën van de Nederlandse verstedelijkingsopgave zijn in ons vakgebied een veelbesproken thema. Of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, energie of klimaat; iedere opgave vraagt om een enorme hoeveelheid geld en inspanning. De coronacrisis doet momenteel ook nog eens een ongekend beroep op de overheidsfinanciën, terwijl de ruimtelijke...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Daamen, T.A. (author)
erschillende spelers zijn betrokken bij de financiering van gebiedstransformaties. In dit artikel bespreken TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens en Tom Daamen de kenmerken, (on)mogelijkheden en veranderingen in de financieringsrollen van deze partijen. Welke rol spelen zij in het financieren van gebiedstransformaties? Met welke condities of...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
Een oproep tot reflectie op de coronacrisis leverde tientallen gastbijdragen op in de serie #crisiscollege. Hoogleraar Co Verdaas en directeur Tom Daamen maken de balans op. Zij analyseren het resultaat en ontwaren drie rode draden. Een voorpublicatie van de gebiedsontwikkeling.krant die volgende week uitkomt.
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Fred (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
report 2020
document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author)
Kenmerkend aan gebiedsontwikkeling is dat het altijd anders gaat dan voorzien. Een conjuncturele dip, een crisis op de woningmarkt, nieuwe normen rondom PFAS, een uitspraak van de Raad van State, een innovatie die een kans biedt, een virus. Het onderstreept dat gebiedsontwikkelaars als geen ander in staat moeten zijn om flexibiliteit en adaptief...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
Hoewel het verleidelijk is om aansprekende voorbeelden uit het buitenland als inspiratiebron te gebruiken voor de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling, zijn er ook goede redenen om voorzichtig om te gaan met internationale vergelijkingen. Hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen delen drie inzichten over de...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author)
Het Rijk moet zijn cruciale rol in gebiedsontwikkeling heruitvinden, analyseert SKG-directeur Tom Daamen in een special over gebiedsontwikkeling van het Financieele Dagblad. “Nederland is klaar voor het creëren van de ruimtelijke condities die ons verstedelijkt landschap duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maken – voor iedereen.”
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verheul, W.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
De Nederlandse verstedelijkingsopgave is na de VINEX-periode nadrukkelijker een transformatie- en verdichtingsopgave geworden. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke eisen ten aanzien van stedelijke gebieden veranderd en meer divers geworden. Dat heeft gebiedsontwikkeling inhoudelijk complexer gemaakt. Mede hierdoor zijn opgaven financieel...
report 2020
document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author)
Op Prinsjesdag 2019 presenteerde het kabinet een investeringsfonds van 2 miljard euro, onder meer voor de woningbouw. Maar in onze complexe verstedelijkingsopgave helpt geld alleen in combinatie met visie, regels en samenwerking. Alleen zo kunnen we de woningbouwpuzzel leggen. In vier stappen leggen we uit hoe dit mogelijk is.
report 2020
document
Pages Sanchez, Jose (author), Daamen, T.A. (author)
Port cities face enormous sustainability challenges. In this chapter, we propose a relational view of these challenges and explore how different models of governance connect the three pillars of sustainable development: Economy, environment, and society. We also address the contradictions inherent to new port plans or waterfront projects,...
book chapter 2020
document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author), Verwayen, A.B. (author)
Nederland kent een forse verstedelijkingsopgave in stedelijke regio’s binnen en buiten de Randstad. De opgave bedraagt circa 1 miljoen woningen tot 2040. Een deel daarvan zal binnenstedelijk gerealiseerd kunnen worden, maar hoe de opgave zich daadwerkelijk voltrekt zal medeafhankelijk zijn van politieke keuzes, beschikbare middelen en regionaal...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author)
In zijn bespreking van ‘Site Planning: International Practice’ van Gary Hack ziet Tom Daamen wederom de noodzaak bevestigd om te leren van de internationale praktijk in gebiedsontwikkeling. En Nederland heeft ook veel te bieden, zo blijkt uit het boek van Hack dat de belangrijkste internationale trends op het gebied van gebiedsontwikkeling...
report 2020
document
Van den Berghe, K.B.J. (author), Daamen, T.A. (author)
In last three decades, planning agencies of most ports have institutionally evolved into a (semi-) independent port authority. The rationale behind this process is that port authorities are able to react more quickly to changing logistical and spatial preferences of maritime firms, hence increasing the competitiveness of ports. Although these...
book chapter 2020
document
Chen, Y. (author), Daamen, T.A. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author)
To understand and deal with real urban development problems, urban planners, designers, and managers need to combine and synthesize a variety of academic and professional knowledge. As our urban challenges grow more complex, learning how to do this effectively becomes ever more important. For educators, this means teaching students how to...
journal article 2019
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
Wie draait voor de kosten op bij het bereikbaar maken van onze verdichte binnensteden? Daarover spraken afgelopen jaar overheden en marktpartijen, aangevoerd door de grote steden en Nederlandse pensioenfondsen. Private investeerders willen op een aantal plekken instappen: nieuwe of intensievere OV-bereikbaarheid mogelijk maken langs gebieden...
report 2019
Searched for: author:"Daamen, T.A."
(1 - 20 of 46)

Pages