Searched for: author%3A%22Davis%2C+P.%22
(1 - 3 of 3)
document
Davis, P. (author)
Tijdens de uitvoering van de trilplaat verdichting van de filterconstructie damaanzet Schouwen deden zich de volgende problemen voor: (1) De vereiste verdichtingsgraad werd met het toegepaste trilproces niet gehaald, terwijl proeven t.p.v. het werkterrein Schelphoek hadden uitgewezen dat met het toegepaste trilproces gemakkelijk de gestelde...
report 1981
document
Davis, P. (author)
INHOUD : - Samenstelling werkgroep - Inleiding - Taakstelling HOOFDSTUK 1. - Korte beschrijving van het verdichtingsproces - Aantal trillingen per naald per locatie om de vereiste dichtheid te verkrijgen - Totaal aantal trillingen volledige verdichtingsgebeuren HOOFDSTUK 2. - Korte beschrijving van de trilnaaldconfiguratie met korte motivering...
report 1981
document
Davis, P. (author)
damaanzet, en een terugkoppeling van de verkregen resultaten naar de ontwerpuitgangspunten, kan worden nagegaan in hoeverre de oorspronkelijk gehanteerde ontwerpuitgangspunten nog juist zijn c.q. bijgesteld dienen te worden. Tevens zal de grootte van een aantal ontwerpuitgangspunten nauw samenhangen met de wijze van uitvoering van het damaanzet...
report 1981