Searched for: author%3A%22De+Graaff%2C+J.%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Van de Graaff, J. (author)
Lecture notes ct5309. Tides, currents and water; coastal problems; sediment transport processes; coastal transport modes; longshore transport; cross-shore transport; fundamentals of mud; channels and trenches; coastal protection; application of structures; application of nourishments.
lecture notes 2009
document
Den Heijer, C. (author), Reniers, A.J.H.M. (author), Van de Graaff, J. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Coastal dunes protect low lying coastal areas against the sea. Extreme waves and water levels during severe storms may cause breaching of the dunes. Consequently, serious damage due to flooding and direct wave attack could occur, resulting in loss of life and property. Proper coastal management implies that reinforcement measures will be taken...
conference paper 2008
document
Den Heijer, C. (author), Van de Graaff, J. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Coastal dunes protect low lying coastal areas against the sea. Extreme waves and water levels during severe storms may cause breaching of the dunes. Consequently, serious damage due to flooding and direct wave attack could occur, resulting in loss of life and property. Proper coastal management implies that reinforcement measures will be taken...
conference paper 2008
document
Van de Graaff, J. (author), Van Gent, M.R.A. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
De TAW Leidraad Duinafslag van 1984 is vervangen door dit Technisch Rapport Duinafslag 2006 (TRDA2006). De hoofdreden daarvoor is dat er indertijd bij het opstellen van de Leidraad 1984 niet voldoende rekening is gehouden met het effect dat de golfperiode heeft op de mate van duinafslag. Metingen van golfkarakteristieken hebben inmiddels laten...
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2007
document
Bakker, W.T. (author), Van de Graaff, J. (author), Kraak, A.W. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
Op 6 en 7 oktober 1994 hebben twee grootschalige damdoorbraakexperimenten plaatsgevonden in Het Zwin in Zee uwsch-Vlaanderen. Vooral het eerste experiment op 6 oktober heeft veel publicitaire aandacht getrokkcn. Op het beslissende ogenblik, het begin van de proef rondom het tijdstip van hoogwater, verliep deze proef niet volgens verwachting. Het...
report 1996
document
Verhagen, H.J. (author), Van de Graaff, J. (author), Steetzel, H.J. (author)
Achtergrondinformatie voor de Leidraad Zandige kust, functies en beheer van de Nederlandse kust, het zandsysteem, kustverdedigingsmaatregelen, kustbeheer, veiligheid en ligging van duinen, instandhouding van de zeewering.
report 1995
document
De Graaff, J. (author), Slot, R.E. (author)
De laatste tijd wordt er veel onderzoek gedaan aan cohesief sediment. Het speelt een belangrijke rol bij het ondieper worden van havens en waterwegen, en bij andere soortgelijke problemen. Om cohesief sedimenttransport te kunnen voorspellen zijn gegevens nodig over de verdelingen van de groottes en de bezinksnelheden. Er bestaan veel methoden om...
report 1994
document
De Graaff, J. (author), Slot, R.E. (author)
Recently a lot of research is being done on cohesive sediment. It plays a major role in the shoaling of harbours and waterways, and in some serious environmental problems. To predict cohesive sediment transport, information is needed about the distributions of size and settling velocities. Many methods exist to determine sizes of suspended...
report 1993
document
De Graaff, J. (author), Slot, R.E. (author)
Recently a lot of research is being done on cohesive sediment. It plays a major role in the shoaling of harbours and waterways, and in some serious environmental problems. To predict cohesive sediment transport, information is needed about the distributions of size and settling velocities. Many methods exist to determine sizes suspended...
report 1993
document
Talmon, A.M. (author), De Graaff, J. (author)
Bed-levelling experiments are conducted in a straight laboratory channel. The experiments involve a significant fraction of suspended sediment transport. The purpose of the experiments is to provide data for modelling of the direction of sediment transport on a transverse sloping alluvial river bed, specifically in presence of suspended sediment...
report 1991
document
Talmon, A.M. (author), De Graaff, J. (author)
A suspended sediment transport experiment in a straight flume with a mobile bed is reported. The bed topography is non-horizontal. The flow is steady. Due to an obstruction in the entrance a steady bed oscillation is generated. The bed topography is measured by means of manual bed soundings (by Delft Hydraulics). Suspended sediment...
report 1991
document
Talmon, A.M. (author), De Graaff, J. (author)
A laboratory experiment in a 180 degree curved flume with a mobile bed and suspended sediment transport is reported. The flow is steady. The bed topography is measured by means of a profile indicator. Free and forced alternating bars are present. The steady part of the bed topography, which is forced by curvature, is characterized by a below...
report 1991
document
Talmon, A.M. (author), De Graaff, J. (author)
A laboratory experiment in a 180 degree curved flume with a mobile bed and suspended sediment transport is reported. The flow is steady. The bed topography is measured by means of a profile indicator. Free and forced alternating bars are present. The steady part of the bed topography, which is forced by curvature, is characterized by a below...
report 1991
document
Talmon, A.M. (author), De Graaff, J. (author)
A laboratory experiment in a 180 degree curved flume with a mobile bed and suspended sediment transport is described. The flow is steady. The median sediment diameter (160 micrometer) is larger than in the preceeding experiments, run no. 1 to 3 (90 micrometer). The bed topography is measured by means of a profile indicator. The bed topography is...
report 1990
document
Talmon, A.M. (author), De Graaff, J. (author)
A laboratory experiment in a 180 degree curved flume with a mobile bed and suspended sediment transport is described. The flow is steady. The bed topography is measured by means of a profile indicator. The bed topography is characterized by a slowly damped oscillation of the transverse bed slope. Downstream of the bend entrance a pool and a...
report 1989
document
Van de Graaff, J. (author)
A method is presented to evaluate the safety of dunes as a sea defence. The method is based on the dune erosion profile according to VELLINGA combined with a probabilistic approach. Every dune can be tested with this method and it is possible to determine the probability of collapse of a dune whereby the polders are flooded.
report 1989
document
Van de Graaff, J. (author)
doctoral thesis 1988
document
Walzberg, M. (author), Kolpa, R. (author), De Graaff, J. (author)
Overzicht van alle 2698 nota's uitgebracht door de directie waterhuishouding en waterbeweging.
report 1986
document
Van de Graaff, J. (author)
De leidraad, die in eerste instantie bedoeld is voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als primaire waterkering, is opgebouwd uit de volgende drie hoofdelementen: - Een rekenmodel voor de verwachting van duinafslag tijdens stormvloed. Dit rekenmodel vormt een belangrijk onderdeel van de hierna genoemde toetsingsmethodes (hoofdstuk 3)...
report 1984
Searched for: author%3A%22De+Graaff%2C+J.%22
(1 - 20 of 23)

Pages