Searched for: author:"De Jong, T."
(1 - 9 of 9)
document
De Jong, T. (author), De Vries, G. (author), Tjallingii, S. (author), Duijvestein, K. (author), Sijmons, D.F. (author)
Chris van Leeuwen (1920-2005) was a lecturer and later Professor of Ecology at the Faculty of Architecture of the Delft University of Technology from 1970 until his retirement in 1987. His work not only formed the basis for thinking on sustainable built environments at the Faculty of Architecture, but also formed the basis for national policies...
book 2015
document
Tillema, T. (author), Van Wee, B. (author), De Jong, T. (author)
conference paper 2003
document
Den Boer, K.T. (author), De Jong, T. (author), Dankelman, J. (author), Gouma, D.J. (author)
Introduction: Laparoscopic surgery is particularly known for its complex technique, which calls for operative analysis of laparoscopic instruments. This study investigates the opinion of experts about clinical problems with instruments occurring during laparoscopic surgery. Methods: A questionnaire was used to obtain the opinions of expert...
journal article 2001
document
Beukers, A. (author), De Jong, T. (author)
Abstract of WO 9717570 (A1) The invention is directed to a wheel-shaped pressure-resistant vessel for gaseous, liquid or liquefied material having a substantially rigid shape, said vessel comprising a substantially continuous shell of a fiber-reinforced resin having a central opening, an inner lining and an axial member, said substantially...
patent 1997
document
De Gunst, D.D. (author), De Jong, T. (author)
Typologie van gebouwen vormt een weergave van de stof zoals die voor colleges en bij begeleiding van het project onderwijs van kantoorgebouwen aan de Faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft door beide auteurs werd gegeven. De ordening naar kenmerken en eigenschappen wordt typologie genoemd. Het begrip typologie wordt in...
book 1989
document
De Gunst, D.D. (author), De Jong, T. (author)
Het kantoorgebouw behoort tot de categorie bedrijfsgebouwen waarbij efficiency, econom ie en exploitatie veel aandacht vragen Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als informatie bron over kantoorgebouwen voor studerenden, waarbij op een breed scala van aspekten die bij het ontwerpen van kantoorgebouwen naar voren komen wordt ingegaan....
book 1989
document
De Jong, T. (author)
book 1987
document
De Jong, T. (author), Braak, J.J. (author), Van Mulken, H.M. (author)
book 1984
document
De Jong, T. (author)
Architektuurtypologie kan worden gezien vanuit een wetenschappelijke optiek of als instrument ten behoeve van de kritische beschouwing van architektuur en stedebouw; vooral de ontwerper kan de kennis van dit vakgebied gebruiken om te komen tot meer inzicht in zijn eigen werk. Zowel verdieping van de theoretische kennis als een beter...
book 1983
Searched for: author:"De Jong, T."
(1 - 9 of 9)