Searched for: author%3A%22De+Jonge%2C+J.%22
(1 - 7 of 7)
document
van Daal-Rombouts, P.M.M. (author), de Jonge, J (author), Langeveld, J.G. (author), Clemens, F.H.L.R. (author)
This research deals with the design and implementation of an integrated control for the WWTP of Eindhoven. The control influences the operation of the primary settling tanks and influent pumping station to reduce reduce ammonia peaks in the WWTP effluent. The control takes into account the treatment capacity of the biological tanks, the influent...
conference paper 2016
document
Langeveld, J.G. (author), Schilperoort, R.P.S. (author), Rombouts, P.M.M. (author), Benedetti, L. (author), Amerlinck, Y. (author), de Jonge, J. (author), Flameling, T. (author), Nopens, I. (author), Weijers, S. (author)
Modelling of the integrated urban water system is a powerful tool to optimise wastewater system performance or to find cost-effective solutions for receiving water problems. One of the challenges of integrated modelling is the prediction of water quality at the inlet of a WWTP. Recent applications of water quality sensors have resulted in the...
conference paper 2014
document
De Niet, A.C. (author), De Jonge, J. (author), Korving, J.L. (author), Langeveld, J.F. (author), Van Nieuwenhuijzen, A.F. (author)
In het project Kallisto werken gemeenten, waterschappen en universiteiten samen aan innovatieve oplossingen voor de afvalwaterketen in de omgeving van Eindhoven. Dat doen ze onder het motto "samen, slim, schoon". Om de waterkwaliteit van de rivier de Dommel te verbeteren richt Kallisto zich op sturing in de afvalwaterketen. De ecologische...
journal article 2013
document
Benedetti, L. (author), Langeveld, J.G. (author), van Nieuwenhuijzen, A.F. (author), De Jonge, J. (author), De Klein, J. (author), Flameling, T. (author), Nopens, I. (author), Zanten, O. (author), Weijers, S. (author)
conference paper 2012
document
Benedetti, L. (author), De Jonge, J. (author), De Klein, J. (author), Flameling, T. (author), Langeveld, J.G. (author), Nopens, I. (author), Van Nieuwenhuijzen, A.F. (author), Zanten, O. (author), Weijers, S. (author)
conference paper 2012
document
Plette, S. (author), Prins, T. (author), Boers, P. (author), Van de Berg, M. (author), Peperzak, L. (author), De Jonge, J. (author), Wetsteijn, B. (author), Lammens, E. (author), Verbeek, H. (author), Menting, G.A.M. (author), Leus, F. (author)
Het programma van het thema eutrofiëring & productiviteit bestaat uit onderzoek en advies ten behoeve van de onderbouwing van het ingezette saneringsbeleid en de ondersteuning van watersysteemaanpak, d.w.z. herstelmaatregelen in het watersysteem. Daartoe wordt samengewerkt met verschillende kennisinstituten, zoals STOWA, RIVM, NIOO, ALTERRA en...
report 2002
document
Van Erp, J. (author), De Jonge, J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1977
Searched for: author%3A%22De+Jonge%2C+J.%22
(1 - 7 of 7)