Searched for: author:"De Moel, H."
(1 - 3 of 3)
document
Van Barneveld, N. (author), De Moel, H. (author), Weeda, A. (author)
Het programma Rotterdam Climate Proof en het Waterplan Rotterdam richten zich op het klimaatbestendig maken van de stad en haar omgeving. In dat kader is voor het thema waterveiligheid onderzoek verricht naar de klimaatbestendigheid van de regionale waterkeringen. Een andere aanleiding voor het onderzoek naar de regionale keringen is de...
report 2014
document
Klijn, F. (author), Kok, M. (author), De Moel, H. (author)
Especially in low-lying deltaic areas, a sound adaptation policy is urgently needed, because relying on a global mitigation policy for climate change is way too risky. Both the Netherlands’ policy response and our research therefore focus on adaptation. In the Netherlands, climate change is given due attention for about two decades already,...
report 2012
document
Van Vliet, M. (author), Huizinga, J. (author), De Moel, H. (author), Eikelboom, T. (author), Vreugdenhil, H. (author), Koene, W. (author)
Tot nu toe werden buitendijkse gebieden vaak opgehoogd, maar dit is lastiger in bestaand bebouwd gebied. Bovendien kost het ophogen van de (deel ondergrondse) infrastructuur veel. Daarnaast is wonen aan het water aantrekkelijk. Daarom wordt er steeds vaker ook naar andere oplossingen gekeken, bijvoorbeeld via een meerlaagsveiligheid aanpak....
report 2012