Searched for: author:"De Rijke, W.G."
(1 - 7 of 7)
document
De Rijke, W.G. (author), Houben, R.J. (author), Teunissen, P.A.A. (author)
Begeleidende notitie bij KEMA rapport 22362-NUC-92-4111 De Noordersluis te IJmuiden is voor schepen boven een bepaald tonnage de enige toegang tot Amsterdam. De regio vindt dit een kwetsbare situatie. Deze kwetsbaarheid, maar vooral de economische ontwikkelingen en de ontwikkeling in de afmetingen van de zeevaart zijn voor de regio redenen aan...
report 1993
document
De Rijke, W.G. (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author), Philipse, L.A. (author)
In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies. Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras, alsmede de aansluitingen naar de teen en de berm van een dijk en aansluitingen aan kunstwerken....
report 1992
document
De Rijke, W.G. (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author)
In het kader van het in de afgelopen jaren uitgevoerde steenzettingen onderzoek is voornamelijk kennis ontwikkeld over de stabiliteit van zettingen op een granulair filter. In dit rapport wordt verslag gedaan van een oriƫnterende bureaustudie naar de mogelijkheden voor de toepassing van de steenzettingenkennis op andere veel voorkomende typen...
report 1992
document
Klein Breteler, M. (author), De Rijke, W.G. (author)
In het kader van het meerjarig onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is in dit verslag een veiligheidsfilosofie uitgewerkt. Constructies met een zetting op een granulair filter, die bovendien bij extreme golfbelasting falen door het uitlichten van een steen uit de toplaag, worden hier voornamelijk beschouwd. Er...
report 1991
document
De Rijke, W.G. (author)
Aan de Zuidwest kust van Walcher en bevindt zich op diverse locaties een duinenrij met steile vooroever. Toepassing van de Leidraad Duinafslag voor de beoordeling van de veiligheid tegen doorbraak onder superstorm omstandigheden is niet goed mogelijk. Daarom zijn voor een drietal maatgevende raaien tijdsafhankelijke duinafslag berekeningen m.b.v...
report 1986
document
De Rijke, W.G. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een zanddam als alternatief op de voorgestelde groene dijk. Uitgaande van het te verwachten zandverlies als gevolg van dwars-en langstransport tijdens superstormvlced en lagere stormvloeden worden de afmetingen van het zandlichaam vastgesteld, waarna een kostenvergelijking van...
master thesis 1983
document
De Rijke, W.G. (author)
Het doel van de beschouwingen in dit rapport is het vastleggen van de natuurrandvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een zanddam ter plaatse van het Friese Wad, op een zodanige wijze, dat een probabilistische benadering mcgelijk is. Getracht is, de relevante invloeden op een probabilistische wijze tebeschrijven. Helaas was het in veel...
master thesis 1983
Searched for: author:"De Rijke, W.G."
(1 - 7 of 7)