Searched for: author%3A%22De+Vries%2C+J.C.%22
(1 - 3 of 3)
document
Den Heijer, A.C. (author), De Vries, J.C. (author), De Jonge, H. (author)
The successful development of knowledge cities increasingly depends on collaboration between urban and regional authorities, knowledge institutions and businesses. Policy makers and business strategists do acknowledge the interrelated objectives of these actors in the knowledge economy and their different roles in a common network. They also...
journal article 2011
document
De Vries, J.C. (author)
Steeds vaker wordt vastgoed gebruikt om op een of andere wijze de prestatie van de organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door een verbeterde uitstraling, een kostenreductie of verhoging van de motivatie van medewerkers. Probleem is dat niet op te maken is in hoeverre de effecten het gevolg zijn van de vastgoedingreep of van een verandering in...
doctoral thesis 2007
document
Den Heijer, A.C. (author), De Vries, J.C. (author)
Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek "Benchmarking universiteitsvastgoed". Dit rapport is de samenvoeging van twee deel producten: het theorierapport (verschenen in december 2003) en het praktijkrapport (verschenen in januari 2004). Onderwerpen in het theoriedeel zijn de analyse van andere benchmarkinitiatieven en de universitaire...
book 2004