Searched for: author%3A%22De+Vries%2C+J.M.%22
(1 - 2 of 2)
document
de Vries, J.M. (author), Trevisan, E. (author), van der Toorn, J. (author), Das, T. (author), Ferreira de Brito, B.F. (author), Alonso Mora, J. (author)
In unstructured urban canals, regulation-aware interactions with other vessels are essential for collision avoidance and social compliance. In this paper, we propose a regulations aware motion planning framework for Autonomous Surface Vessels (ASVs) that accounts for dynamic and static obstacles. Our method builds upon local model predictive...
conference paper 2022
document
De Vries, J.M. (author)
Deze notitie is te beschouwen ais een voorlopig standpunt over de gewenste vervolg-aanpak, met het doei aandachtspunten te accentueren voor de discussie, de reacties en het vervolgoverleg. De adviezen, deze notitie en de reacties zijn allen input voor het overleg in de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren van mei aanstaande. In dat overleg zuilen...
report 2000