Searched for: author%3A%22De+Vroeg%2C+J.H.%22
(1 - 4 of 4)
document
Walstra, D.J.R. (author), De Vroeg, J.H. (author), Van Thiel de Vries, J.S.M. (author), Swinkels, C. (author), Luijendijk, A.P. (author), De Boer, W.P. (author), Hoekstra, R. (author), Hoonhout, B. (author), Henrotte, J. (author), Smolders, T. (author), Dekker, F. (author), Godsey, E. (author)
In order to conceive any realistic plan for post-Katrina island restoration, it is necessary to understand the physical processes that move sand along the littoral drift zone off the coast of Mississippi. This littoral zone influences the character of the Mississippi barrier islands as they exist in an ever changing cycle. To help in this...
conference paper 2012
document
De Vroeg, J.H. (author)
In een physisch model is onderzoek gedaan naar een onderdeel van het bezwijkmechanisme van een steenzetting onder golfaanval. Het onderzoek was gericht op het gedrag van de filterlaag na initiële schade aan de toplaag. Voor dit gedrag zijn formules afgeleid.
report 1992
document
De Vroeg, J.H. (author)
Voor de kust tussen IJmuiden en Scheveningen zal met behulp van Kalmanfiltering worden onderzocht in hoeverre enkele eenvoudige kustmodellen door metingen worden bevestigd, c.q. bijgesteld. De beschouwde modellen lijn de eenlijntheorie en de tweelijntheorie. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt de theorie van het filter...
master thesis 1987
document
De Vroeg, J.H. (author)
Getracht zal worden om met behulp van een eenvoudig hanteerbare uitdrukking het grootschalig gedrag van brandingsruggen langs de Hollandse kust te beschrijven. Met dit model wordt de hoeveelheid zand bepaald die gepaard gaat met een eventuele beweging van deze ruggen, waarbij het effekt op gemeten lijnwaarden centraal staat. Beschouwd zal worden...
master thesis 1987
Searched for: author%3A%22De+Vroeg%2C+J.H.%22
(1 - 4 of 4)