Searched for: author%3A%22De+Wolff%2C+H.W.%22
(1 - 20 of 31)

Pages

document
Korthals Altes, W.K. (author), de Wolff, H.W. (author)
This report has been compiled as part of the EU Horizon 2002 financed project RURALIZATION on ‘The opening or rural areas to renew rural generations, jobs and farms’ and have been prepared by members of the protect team. Access to land is one of the topics, which is addressed by considering, (1) legal and policy arrangements, (2) land holdings...
report 2021
document
de Wolff, H.W. (author)
Access to land is one of the main issues faced by new generations in rural areas. The RURALIZATION project addresses this topic by analysing (Loveluck et al., 2021) and developing (in progress) innovative practices, studying land holdings and land market trends (Korthals Altes, 2021) and by studying legal and policy arrangements regarding access...
report 2021
document
de Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author)
In dit artikel wordt ingegaan op de positie van grondexploitatie in het debat rond overheid en marktactiviteiten. Er wordt ingezoomd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de betekenis van de recente wijzigingen. Daarbij staat de vraag centraal of gemeenteraden nu beter grip hebben op grondexploitatie.
journal article 2017
document
de Wolff, H.W. (author)
journal article 2016
document
Korthals Altes, W.K. (author), de Wolff, H.W. (author)
Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen’. <br/>Op initiatief van de Dialoogtafel Groningen wordt door OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving een onderzoek uitgevoerd naar de volgende vraag: "Wat zijn de actuele en geprognotiseerde gevolgen van de aardbevingen voor de...
report 2016
document
Groetelaers, D.A. (author), de Wolff, H.W. (author)
Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen’ dat wordt uitgevoerd met een subsidie van: Dialoogtafel Groningen.
report 2016
document
Groetelaers, D.A. (author), de Wolff, H.W. (author)
Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen’ dat wordt uitgevoerd met een subsidie van: Dialoogtafel Groningen
report 2016
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Groetelaers, D.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Jansen, S.J.T. (author), Korthals Altes, W.K. (author), de Wolff, H.W. (author), Simon, C (author), de Haan, F (author), Grisnich, F (author), Ringersma, R (author)
report 2016
document
Ploeger, H.D. (author), De Wolff, H.W. (author)
journal article 2014
document
Ploeger, H.D. (author), De Wolff, H.W. (author)
Once abolished by the French, being a product of feudalism, reintroduced by the Dutch after the downfall of Napoleon’s empire. Heralded by both liberals and socialists after 1900 as a tool for governments to prevent land speculation and to implement spatial policies. A century later despised by many, considered to be a governmental cash cow. The...
conference paper 2014
document
De Wolff, H.W. (author)
Eindrapport in het kader van onderzoek in opdracht van Programma Vitale Vakantieparken Noord-Veluwe.
report 2014
document
De Wolff, H.W. (author), Van der Krabben, E. (author)
report 2014
document
De Wolff, H.W. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ministerie van I&M en Ministerie van BZK. In de zoektocht naar methoden en instrumenten om in de nieuwe context met minder (publieke) investeringsruimte private, particuliere en publieke investeringen te faciliteren zou ‘Stedelijke Herverkaveling’ wellicht een bijdrage kunnen leveren. Stedelijke...
report 2013
document
Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
Korthals Altes, W.K. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Groetelaers, D.A. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2012
document
Korthals Altes, W.K. (author), Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), De Wolff, H.W. (author)
De afgelopen tijd zijn er veel rapportages verschenen, waarin alternatieve oplossingen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling worden gepresenteerd. Deze rapportages zijn genalyseerd op conclusies en aanbevelingen richting gemeenten. Het geheel overziende, blijkt dat de gesignaleerde oplossingen voor de problematiek van gebiedsontwikkeling en...
report 2012
document
De Wolff, H.W. (author), De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Oost, L. (author)
journal article 2011
document
Zonneveld, W. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Spaans, M. (author), Waterhout, B. (author), de Wolff, H.W. (author)
report 2011
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2011
Searched for: author%3A%22De+Wolff%2C+H.W.%22
(1 - 20 of 31)

Pages