Searched for: author%3A%22Dekker%2C+D.%22
(1 - 4 of 4)
document
Dekker, D. (author)
Een onderzoek naar de ideale leeromgeving van de leerling binnen het initiatief het leerbedrijf Sluisjesdijk.
master thesis 2014
document
Dekker, D. (author)
The master’s thesis explores reasons for Benelux Headquarters to locate in Breda. A literaturestudy is done about location dynamics, location factors and location characteristics. The characteristics of the city Breda are obtained. Open interviews are held with 6 Benelux Headquarters. The location factors of Benelux Headquarters and...
master thesis 2011
document
Dekker, D. (author), Buzink, S.N. (author), Molenbroek, J.F.M. (author), De Bruin, R. (author)
Improving the toilet environment holds promises for increasing the quality of life for elderly and disabled persons. This is one of the goals of the Friendly Rest Room (FRR) project. The study described in this article explored the preference and use of supports in the toilet environment during the entire toilet ritual. An adjustable test frame...
journal article 2005
document
Dekker, D. (author)
Uit de energiebeschouwingen blijkt, dat bij prothesebesturing alleen CO2 onder hoge druk in elektriciteit, opgeslagen in zilver-zinkaccu' s, in aanmerking komen als energiebron. De keuze uit deze twee mogelijkheden kan eerst gedaan worden nadat voor beide energievormen een bewegingssysteem gemaakt en getest is. Voor het gebruik van CO2 is een...
master thesis 1964
Searched for: author%3A%22Dekker%2C+D.%22
(1 - 4 of 4)