Searched for: author%3A%22Dekker%2C+H.R.E.%22
(1 - 5 of 5)
document
de Haas, K. (author), Berkhout, B (author), Dekker, H.R.E. (author), Broere, W. (author)
Determining the scope of (structural) renovation of aging tunnels is a complicated task and modular renovation is becoming increasingly necessary. The COB Tunnel Programme aims at developing the knowledge necessary to renovate these tunnels in a modular fashion, to reduce hindrance as much as possible. Part of this program is the development of...
conference paper 2022
document
Vervoorn, R.R.E. (author), Dekker, H.R.E. (author)
Rijkswaterstaat has recently stated that the use of GeoRM is obligatory for projects with major geotechnical risks. Underground construction of freeway's in high-profile areas, such as the business district Zuidas in Amsterdam or railway links in densely populated areas, always introduce major geotechnical risks. It is not uncommon for these...
conference paper 2015
document
Dekker, H.R.E. (author)
Gevraagd wordt op welke minimale hoogte een oprit voor een nieuwe brug tussen Waardenburg en Zaltbommel, direct ten westen van de huidige oeververbinding, de Waalbandijk mag kruisen. De huidige bandijk, die geheel zal worden opgenomen in het zandlichaam van de oprit, moet zijn waterkerende functie behouden. Op grond van de uitgevoerde...
report 1988
document
Dekker, H.R.E. (author)
De dijkhoogten langs de voorhaven van Den Oever variƫren van NAP + 5.20 m tot 5.30 m aan de oostzijde en van NAP + 5.33 m tot 6.00 m aan de westzijde. Het ontwerppeil bij Den Oever bedraagt NAP + 5.25 m (met een overschrijdingsfrequentie van 7*10-4 per jaar). Rekening houdend met een zeespiegelrijzing van 0.1 m en (waarschijnlijk niet optredende...
report 1988
document
Dekker, H.R.E. (author)
Bij het beoordelen van de veiligheid die een bestaande(rivier)dijk biedt tegen inundatie speelt het faalmechanisme " macro-instabiliteit van het binnentalud " vaak een belangrijke rol. Indien, in een probabilistische benadering, de bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale faalkans van het systeem te groot geacht wordt, zal dit in de...
master thesis 1986
Searched for: author%3A%22Dekker%2C+H.R.E.%22
(1 - 5 of 5)