Searched for: author%3A%22Den+Adel%2C+H.%22
(1 - 15 of 15)
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Den Adel, H. (author), Akkerman, G.J. (author), Giri, S. (author)
A desk study has been carried out regarding interface stability of granular filter structures. Actually, the project focuses on two particular aspects: (1) interface stability as function of the thickness of the filter layer consisting of standard armourstone gradings, and (2) interface stability of gravel mixtures with a wide gradation The...
report 2009
document
den Adel, H. (author), Trompille, V. (author)
report 2003
document
den Adel, H. (author), Trompille, V. (author)
report 2003
document
den Adel, H. (author), Van, M.A. (author)
report 2002
document
den Adel, H. (author), Sellmeijer, J.B. (author)
report 2002
document
den Adel, H. (author), Sellmeijer, J.B. (author)
report 2002
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author), Den Adel, H. (author), Verheij, H.J. (author)
Scour is a natural phenomenon caused by the flow of water in rivers and streams and occurs as a part of the morphological changes caused by rivers or as a result of man-made structures. For the Dutch Delta Works hydraulic structures were often constructed on fines with loose packing. To guarantee the geotechnical stability of these structures...
report 2000
document
De Waal, J.P. (author), Klein Breteler, M. (author), Den Adel, H. (author)
Het analytisch rekenmodel voor de bepaling van de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is op diverse aspecten onderzocht op de mogelijkheid van verbeteringen. Dit heeft ondermeer geleid tot aangepaste grafieken voor de kritieke golfhoogte, aangepaste formules voor de invloed van wrijving en nieuwe formules en inzichten met...
report 1995
document
Den Adel, H. (author), Bezuijen, A. (author)
In dit verslag wordt de kennis met betrekking tot de mechanische sterkte van de toplaag gebundeld. Dit betreft trekproeven op dijkbekledingen, trekproeven met een houten blokkenmodel, uitspoelproeven op spleetvullingsmateriaal en de eerste aanzetten om te komen tot een modellering van de sterkte van een toplaag van gezette steen onder golfaanval...
report 1994
document
Stoutjesdijk, T. (author), Den Adel, H. (author), Van Twillert, J.A. (author)
In het lopende onderzoek aan open taludbekledingen (TAW-A2) is in de plannen opgenomen, dat het PC-programma STEENZET/1+ zodanig wordt aangepast dat er met onregelmatige golven gerekend kan worden. In prindpe is de rekenprocedure hetzelfde als voor regelmatige golven. Er is echter een fundamenteel verschil tussen regelmatige en onregelmatige...
report 1993
document
Klein Breteler, M. (author), Den Adel, H. (author), Koenders, M.A. (author)
In dit verslag zijn zes deelverslagen gebundeld op het gebied van granulaire filters en geotextielen onder steenzettingen. De twee belangrijkste bezwijkmechanismen worden behandeld: 1) Zandtransport vanuit de basis door het granulaire filter of door het geotextiel; 2) Migratie van de fijne fractie van een filter (interne instabiliteit of...
report 1992
document
Den Adel, H. (author)
Er zijn proeven uitgevoerd op steenkorven van verschillende dikten. De verhouding dikte van de korf tot de afmeting van de stenen is klein, 1 à 10. - Het rapport hierover is geheel geschreven vanuit een hydraulisch gezichtspunt. Voor stroming in continua leidt dit tot een overschatting van de optredende snelheden en schuifkrachten. Het resultaat...
report 1986
document
Altink, H. (author), Den Adel, H. (author), Zwemmer, D.J. (author)
Samenvattend document inzake het ontwerp van een Pomp Accumulatiecentrale aan de Nederlandse Noordzeekust.
report 1985
document
Den Adel, H. (author)
Er is uitgezocht, aan welke eisen de onderlaag van een steenzetting moet voldoen. Hierbij is vastgesteld dat voor stabiel materiaal, dat wil zeggen materiaal dat niet verweert, breekt of verkit, een band kan worden aangegeven, waarbinnen de cumulatieve korrelverdeling van de onderlaag moet liggen. Als slechts èèn materiaal als filter gebruikt...
report 1985
document
Den Adel, H. (author)
Er is uitgezocht, aan welke eisen de onderlaag van een steenzetting moet voldoen. Hierbij is vastgesteld dat voor stabiel materiaal, dat wil zeggen materiaal dat niet verweert, breekt of verkit, een band kan worden aangegeven, waarbinnen de cumulatieve korrelverdeling van de onderlaag moet liggen. Als slechts één materiaal als filter gebruikt...
report 1985
Searched for: author%3A%22Den+Adel%2C+H.%22
(1 - 15 of 15)