Searched for: author%3A%22Dibbits%2C+H.A.M.C.%22
(1 - 2 of 2)
document
Ferguson, H.A. (author), Van de Kerk, J. (author), Van Aartsen, J. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Viertal toespraken ter gelegenehid van het 50-jarig bestaan van de Verenig ing van Ingenieurs van de Rijkswaterstaat en de Zuiderzeewerken, gehouden op donderdag 26 september 1968 in de schouwburg te Middelburg.
report 1968
document
Maris, A.G. (author), Van Veen, J. (author), De Vries, J.W. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Bundel met artikelen over de waterloopkundige en waterbouwkundige achtergronden van het Deltaplan. Het artikel van Van Veen gaat in op de wordingsgeschiedenis van het Deltaplan, de plannen van voor 1953 en de analoge wiskundige modellen (deltar). De Vries gaat in op de planvorming en de besluitvorming van de Deltacommissie t.a.v. de...
report 1956