Searched for: author%3A%22Diermanse%2C+F.L.M.%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Diermanse, F.L.M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2008
document
Asselman, N.E.M. (author), Coen, L. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Groeneweg, J. (author), Jeuken, M.C.J.L. (author), Pereira, F. (author), Sperna Weiland, F.C. (author), Vanlede, J. (author), Viaene, P. (author)
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Van Gent, M.R.A. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
De TAW Leidraad Duinafslag van 1984 is vervangen door dit Technisch Rapport Duinafslag 2006 (TRDA2006). De hoofdreden daarvoor is dat er indertijd bij het opstellen van de Leidraad 1984 niet voldoende rekening is gehouden met het effect dat de golfperiode heeft op de mate van duinafslag. Metingen van golfkarakteristieken hebben inmiddels laten...
report 2007
document
Diermanse, F.L.M. (author), Klis, H. van der (author), Geerse, C.P.M. (author), Noortwijk, J.M. van (author), Gerritsen, H. (author), Groeneweg, J. (author)
report 2007
document
Steetzel, H.J. (author), Coeveld, E.M. (author), Graaff, J. van de (author), Diermanse, F.L.M. (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 2007
document
Den Heijer, F. (author), Vos, R.J. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Groeneweg, J. (author), Tönis, R. (author)
Vanaf januari 1996 is de nieuwe "Wet op de Waterkering" van kracht (WOW, 2002). Middels deze wet is onder andere vastgelegd dat er iedere vijf jaar door de beheerders een toetsing op veiligheid moet plaatsvinden van alle primaire waterkeringen in Nederland. Voor het toetsen op veiligheid is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een...
report 2006
document
Diermanse, F.L.M. (author), Weerts, A.H. (author), Wenneker, I. (author), Groeneweg, J. (author)
report 2005
document
Diermanse, F.L.M. (author)
report 2005
document
Weerts, A.H. (author), Diermanse, F.L.M. (author)
report 2004
document
Diermanse, F.L.M. (author)
report 2004
document
Weerts, A.H. (author), Diermanse, F.L.M. (author)
report 2004
document
Weerts, A.H. (author), Diermanse, F.L.M. (author)
report 2004
document
Diermanse, F.L.M. (author)
report 2004
document
Diermanse, F.L.M. (author), Morelissen, R. (author), Dongeren, A.R. van. (author)
report 2004
document
Diermanse, F.L.M. (author), Jagers, H.R.A. (author), Klein Breteler, M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Steenbergen, H.M.G.M. (author)
report 2004
document
Diermanse, F.L.M. (author)
report 2004
document
Diermanse, F.L.M. (author), Klein Breteler, M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Steenbergen, H.M.G.M. (author), Jagers, H.R.A. (author)
report 2003
document
Diermanse, F.L.M. (author)
report 2003
document
Diermanse, F.L.M. (author), Klein Breteler, M. (author), Kuiper, C. (author), Vrouwenvelder, A.W. (author), Steenbergen, H.M.G.M. (author)
report 2003
Searched for: author%3A%22Diermanse%2C+F.L.M.%22
(1 - 20 of 26)

Pages