Searched for: author%3A%22Doff%2C+W.%22
(1 - 15 of 15)
document
Kleinhans, R.J. (author), Doff, W. (author), Romein, A. (author), Van Ham, M. (author)
report 2015
document
Zeelenberg, S. (author), Doff, W. (author), Kromhout, S.C. (author)
Woonruimteverdeling: van woonmarketing naar huisvestingsbeleid
conference paper 2014
document
Kleinhans, R.J. (author), Veldboer, L. (author), Van Ham, M. (author), Doff, W. (author)
Hoogvliet is in de afgelopen vijftien jaar vergaand geherstructureerd volgens de wijkaanpak. Langetermijn onderzoek van de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam naar effecten laat zien dat Hoogvliet als wijk sterk is verbeterd, maar dat de beoogde effecten op de bewoners zelf echter nagenoeg uitblijven. Wie sociale mobiliteit wil bevorderen,...
journal article 2014
document
Kleinhans, R.J. (author), Veldboer, L. (author), Doff, W. (author), Jansen, S.J.T. (author), Van Ham, M. (author)
report 2014
document
Doff, W. (author)
lecture notes 2014
document
Ouwehand, A. (author), Doff, W. (author)
conference paper 2012
document
Doff, W. (author), Ouwehand, A.L. (author)
De inzet van leefstijlmethoden bij beheer en verdeling van woonruimte leveren een bescheiden bijdrage aan een hogere woonwaardering van bewoners. Leefstijl blijkt vooral een aanvullend instrument. Dat is de belangrijkste bevinding uit dit rapport: ´Soort bij soort, Leefstijlen in woonruimteverdeling en beheer´, op basis van het onderzoek dat is...
report 2012
document
Ouwehand, A.L. (author), Doff, W. (author), Adriaanse, C.C.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksconsortium ‘Branding’ en leefstijlen in de wijk dat bestaat uit NICIS-Institute, Platform Corpovenista, de gemeenten Den Haag, Leeuwarden, Maastricht en Rotterdam, woningcorporatie Vestia, ontwikkelaar ERA-Contour en Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft.
report 2011
document
Ouwehand, A. (author), Doff, W. (author)
At the turn of the century the supposed change from a supply oriented to a demand oriented housing market and the increasing complexity of the multicultural society have boosted the development and application of lifestyle research in the domain of housing in the Netherlands. Lifestyle is expected to provide a surplus value compared to more...
conference paper 2011
document
Bosch, E.M. (author), Doff, W. (author)
Publieke familiariteit, socialisatie en de reputatie van een wijk lijken een rol te spelen bij de bereidheid van bewoners zich in te zetten voor de leefbaarheid van hun buurt. Kansen voor zowel gemeente als opbouwwerk liggen in het scheppen van kaders voor ongedwongen ontmoetingen in het publieke domein.
journal article 2010
document
Van der Land, M. (author), Doff, W. (author)
Residents of deprived urban neighbourhoods with a changing population often experience an increase in insecurity. If they judge the change as decline, they are likely to become less satisfied with their residential situation and exhibit coping tactics. This paper combines Hirschman’s Exit, Voice and Loyalty theory with insights on personal and...
journal article 2010
document
Doff, W. (author)
Like other West European countries, the Netherlands are facing a growing uneasiness about its changing demographics. It is within this context that animated discussions concerning immigrant neighbourhoods dominate. The general opinion is that living in such neighbourhoods hinders the 'integration' of immigrants into Dutch society. This book...
doctoral thesis 2010
document
Doff, W. (author)
Like other West European countries, the Netherlands are facing a growing uneasiness about its changing demographics. It is within this context that animated discussions concerning immigrant neighbourhoods dominate. The general opinion is that living in such neighbourhoods hinders the 'integration' of immigrants into Dutch society. This book...
book 2010
document
Kleinhans, R. (author), Van der Land, M. (author), Doff, W. (author)
In this prologue to the special issue, the guest editors place the contributions in the context of current debates on living in concentrated poverty neighbourhoods. These debates concern two broad categories of residents: poor households that are assisted to move from concentrations of poverty to lower-poverty areas (movers); and households (not...
journal article 2010
document
Doff, W. (author)
Themasessie E. Wonen naar leefstijl Stelling: Bewoners willen best gesorteerd worden op leefstijl Reflectie vanuit de wetenschap
conference paper 2010
Searched for: author%3A%22Doff%2C+W.%22
(1 - 15 of 15)