Searched for: author%3A%22Dorst%2C+C.J.%22
(1 - 3 of 3)
document
Dorst, C.J. (author)
Design guide for stone pitchings. The following subjects are covered in this report: - Construction - Failure Mechanisms - Stability of individual elements - Transport of material - Sliding - Design of other construction parts - Required parameters
report 2004
document
Dorst, C.J. (author)
Lecture notes on dikes and revetments, part on stone pitching revetment design. Design rules for concrete block revetments.
lecture notes 2004
document
Dorst, C.J. (author)
Al enige jaren geleden is Rijkswaterstaat begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheid om wilgen als oeverbescherming in kribvakken te laten fungeren, dit in het kader van PMO (Project Milieuvriendelijke Oevers) en Plan Ooievaar. Tot op heden is er zeer weinig bekend over de civieltechnische functie van de wilgen op de kribvakoevers. Om meer...
master thesis 1995