Searched for: author%3A%22Dunsbergen%2C+D.W.%22
(1 - 11 of 11)
document
Cleveringa, J. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het doel van dit rapport is tweeledig: 1 Demonstreren hoe advisering voor het kustbeheer en kennisopbouw volgens de KUST2005-werkwijze samengaat. 2 De morfologische ontwikkelingen en processen rond de westkust van Ameland en het Zeegat van Ameland samenvatten. Daarbij volgen uit de nieuw opgebouwde kennis van het gebied twee alternatieve...
report 2005
document
Rijn, L.C. van (author), Koningsveld, M. van (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 2004
document
Cleveringa, J. (author), Dunsbergen, D.W. (author), Van de Kreeke, J. (author), Mulder, J.P.M. (author), Spanhoff, R. (author)
Deze rapportage beschrijft de operationele stand van morfologische praktijkkennis, dat wil zeggen de morfologische kennis die kennelijk haar weg gevonden heeft in de dagelijkse praktijk van beleid en beheer van de Nederlandse kust. Die kennis betreft de onderbouwing van bestaande voorschriften, regels, wetten, richtlijnen en beleidsnota’s, zoals...
report 2003
document
Rijn, L.C. van (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 2002
document
Rijn, L.C. van (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 2001
document
Oost, A.P. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het is mogelijk om het beheer van de kust van noordwest Ameland te optimaliseren door rekening te houden met de ontwikkelingen van de kust op verschillende tijdschalen van eeuwen tot enkele jaren. Een effectieve aanpak van het beheer betekent dat bij het bestrijden van de problemen op korte termijn rekening wordt gehouden met de verwachtingen...
report 2001
document
Rijn, L.C. van (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 2001
document
Rijn, L.C. van (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 2000
document
Rijn, L.C. van (author), Ribberink, J.S. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 1996
document
Dunsbergen, D.W. (author)
doctoral thesis 1994
document
Dunsbergen, D.W. (author), Stelling, G. (author)
In this report, transport problems are solved with a particle method that takes into account the Eulerian background flow field. Dispersion and other transport problems can be solved applying this model, as long as the corresponding transport process is formulated with a flux gradient relation, i.e., the advection-diffusion equation. The...
report 1993
Searched for: author%3A%22Dunsbergen%2C+D.W.%22
(1 - 11 of 11)