Searched for: author%3A%22Ebbens%2C+E.H.%22
(1 - 11 of 11)
document
Ebbens, E.H. (author)
Overvulde asfaltmengsels -dit zijn mengsels waarin meer bitumen aanwezig is dan de holle ruimte in het mineraalaggregaat- vinden op grote schaal toepassing in de waterbouwkunde. Deze mengsels zijn bij verwerkingstemperatuur gietbaar en na afkoeling goed vervormbaar en waterdicht. Ze worden daarom gebruikt als bodem- en teenbescherming, voor...
report 1989
document
Ebbens, E.H. (author), Johanson, J.C.P. (author)
Ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieven voor de versterking van de Afsluitdijk, zijn diverse berekeningen uitgevoerd naar de golfrandvoorwaarden. In deze notitie worden de door DWW (Bretschneider 1973 [1]) en de door DGW met meer geavanceerde modellen (Hiswa, Endec [2]) uitgevoerde berekeningen vergeleken. Op grond van deze...
report 1988
document
Huis in 't Veld, J.C. (author), Vrijling, J.K. (author), Hoozemans, H.J.M. (author), Ebbens, E.H. (author), Hoogendoorn, A.D. (author)
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op initiatief van de milieuorganisaties en in overleg met Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland tot een proefproject dijkverbetering Sliedrecht besloten d.d. 20 februari 1986. Het proefproject heeft als doel op beleidsanalytische wijze voor een tweetal zoveel mogelijk representatieve...
report 1986
document
Leemhuis-Stout, J.M. (author), Agema, J.F. (author), Pilarczyk, K.W. (author), Verheij, H.J. (author), De Quelerij, L. (author), Ebbens, E.H. (author), De Groot, M.B. (author), Stuip, J. (author), Vandenbossche, D. (author), Termaat, R.J. (author)
Bundel van artikelen over het gebruik van beton en betonblokken op dijken: Nederland is nooit af; State of the art, ontwikkelingen; Zetwerk van beton-elementen; Belasting en stabiliteit van bekledingen; funderingsgrondslag en filterconstructie bij oever- en dijkbekledingen; Teen- en overgangconstructies; Blokkenmatten; Betonnen plaatbekledingen;...
report 1986
document
Ebbens, E.H. (author)
report 1985
document
Ebbens, E.H. (author), Johanson, J.C.P. (author)
report 1985
document
Ebbens, E.H. (author)
report 1985
document
Ebbens, E.H. (author)
report 1985
document
Daha, S. (author), Ebbens, E.H. (author), Van Etten, R.J.G. (author), Venema, J. (author)
report 1985
document
Van de Velde, P.A. (author), Ebbens, E.H. (author), Van Herpen, J.A. (author)
Asphalt products have been used in the Netherlands in hydraulic engineering for a long time on a large scale, especially after the great disaster in 1953 when a large part of western Holland was flooded by the sea. After the disaster a great number of dikes had to be repaired very quickly and this was possible with the use of asphalt as a...
report 1985
document
Ebbens, E.H. (author)
Dit rapport is geschreven om de zeer beperkt uitgevoerde onderzoeken naar golfklappen specifiek gericht op de problematiek van de belasting van asfalt bek led ing en, waarover verspreid in diverse brieven en notities is gerapporteerd, samen te vatten.
report 1984
Searched for: author%3A%22Ebbens%2C+E.H.%22
(1 - 11 of 11)